Skip to content
Alle tidligere stillinger

Stiftelsen Fargespill søker ny daglig leder

IMG_7646-scaled-1016x665

I snart 20 år har Fargespill skapt engasjerende scenekunstopplevelser av høy kvalitet sammen med barn og unge med røtter fra hele verden.

Vi søker en samlende og trygg daglig leder som setter retning, skaper entusiasme, og bygger en organisasjon som er rustet for fremtiden. Sammen med kompetente og lidenskapelige kolleger, bidrar du til at Fargespill opprettholder sitt utrettelige fokus på kvalitet. Samtidig er du en pådriver for at Fargespill utvikler og fornyer seg i tiden som kommer.

Daglig leder i Fargespill har ansvaret for å lede en kompleks organisasjon med virksomhet i mange byer over hele landet. Du jobber aktivt for å opprettholde og videreutvikle gode strukturer for samhandling, utvikling, og drift av organisasjonen. Kjernen i Fargespill skapes av de mange dyktige menneskene som er involvert, og derfor er utviklingen av et positivt og dynamisk arbeidsmiljø en viktig del av jobben. Din rolle vil også være å skape gode prosesser for finansiering av hele organisasjonen.

For å lykkes i rollen som daglig leder bør du ha strategisk og operativ ledererfaring. Du skaper positiv endring, samhandlene kultur og gode resultater ved å mestre balansen mellom stødig, daglig drift og et innovativt tankesett. Vi vil at du skal bidra til en sunn økonomi i stiftelsen. Da er det en fordel om du er kommersielt anlagt og har innsikt i offentlige finansieringsordninger og dynamikken i sponsormarkedet. Det er heller ingen ulempe om du vet litt om hvordan politikk fungerer innenfor kultursektoren og frivilligheten, og at du motiveres av å snakke kulturaktørers sak i offentligheten og blant relevante beslutningstakere.

Fargespill er en suksesshistorie innen kultur, og mangfoldsarbeid og inkludering i Norge. De har skapt en unik metode for å spille på menneskers sterkeste egenskaper. Kjernen i metoden er det viktige spørsmålet - «Hva har du?». Fremover skal de utvikle seg med stor kraft - både i størrelse, profesjonalitet, og arenaer. Daglig leder får bidra til å skape rammene for at Fargespillmetoden bevares, og skaper mestring for enda flere mennesker.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Matae ved Mads Hundvin på tlf. 926 55 667 eller Are Gjølberg Lien på tlf. 412 37 158. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Send søknad og CV snarest via matae.no.

 

Om Stiftelsen Fargespill

Siden starten i Bergen i 2004 har mer enn 500 000 publikummere på landsbasis sett Fargespillforestillingene, og prosjektet har mottatt en rekke priser og utmerkelser.  Fargespills grunnfilosofi er entydig ressursorientert og handler om hvordan vi møtes som mennesker. Det handler om å se hvert enkeltmenneske som en ressurs og å spørre «Hva har du å gi?». I tiden fremover skal Fargespillmetoden, som er kjernen i konseptet, videreutvikles og anvendes på nye områder. Sammen med barn og unge med røtter fra hele verden, skaper Fargespill forestillinger av høy kvalitet, og mestringsopplevelser. 

Konseptet er spredt til hele landet, med en struktur som omfatter tre kompanier underlagt stiftelsen i tett samarbeid med ytterligere seks Fargespill-kompanier under dens lisensparaply. I tillegg til disse enhetene er det også 15 lokale Fargespill-prosjekter. Stiftelsen har rundt 20 ansatte totalt.