Skip to content

Ved roret

Matae hjelpe eiere, styrer og ledere med å skape gode organisasjoner som gir bedre liv og samfunn. En stor del av menneskets identitet er knyttet til hva vi jobber med. Gode ledere skaper gode organisasjoner, som bidrar til gode liv for alle som jobber der. Mennesker som trives og har det godt skaper gode samfunn. Dette er det som driver oss og det er vårt viktigste samfunnsbidrag.

Matae legger til rette for at styre- og ledervalgene skal virke og vare over tid. I vår blogg «Ved roret» ønsker vi å løfte frem noen av historiene om de lederne og aktørene som er med å forme fremtiden for samfunns- og næringslivet.

Vi håper dette kan være inspirerende i arbeidet for deg og ditt virke i tiden fremover.