Skip to content
Vår metode
 

Hvordan finner Matae de mest interessante kandidatene som er rett for deg?

Vi anerkjenner og er ydmyke for at en helhetlig rekrutteringsprosess til styre og ledelse er virksomhetskritisk. Som kunde får du en strategisk samarbeidspartner i Matae som tilstreber og forstå økosystemet som virksomheten opererer i, og deres strategiske satsningsområder. Vår ekspertise ligger i å utarbeide riktig suksessprofil og nøkkelmål for rollen som skal besettes. Suksessprofilen danner grunnlaget for en søkestrategi som skal sikre det mest relevante og interessante kandidattilfanget.

Våre prosesser, systemer og innsikt sikrer en kontinuerlig og relevant kunde- og kandidatoppfølging. Dette gir oss hele tiden en verdifull læring om hva som er suksessfaktorer og fallgruver i rekrutteringsprosesser.

Tett samarbeid og rett bestilling

Vi bruker god tid på samtaler med oppdragsgiver i oppstarten av et oppdrag for å sikre oss et omforent bilde av nåtid og ønsket fremtidsbilde. Vi gjør en 360 graders kartlegging av de utfordringer, muligheter og nøkkelmål som virksomheten og ny leder vil stå overfor.

I innsiktsfasen snakker vi også med oppdragsgivers kunder, leverandører, samarbeidspartnere og interne nøkkelpersoner for å få det riktige bildet av hva som skal til for å lykkes i rollen. Dette arbeidet danner grunnlaget for at Matae og oppdragsgiver er omforente om en vektet suksessprofil og tydelig forventningsavklaring til prosessen.

Vi ønsker å være ambisiøse på våre kunders vegne og har alltid fokus på å gjøre dem trygge gjennom god kommunikasjon og oppdatering underveis i prosessen.

Arrow-analysis
Matae-pattern-skisser03-02

Spesialtilpasset søkestrategi

Med rett bestilling har vi god oversikt over hva som kreves i rollen med hensyn til hvilke tidligere erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som er relevante. Vi orienterer oss på tvers av bransjer og selskaper og leter etter dem som har lykkes med lignende roller, oppgaver og utfordringer tidligere.

På denne måten er vi opptatt av å overføre kritisk innsikt og kompetanse også på tvers av næringer. Vi jobber kontinuerling med å utvikle vårt kandidatnettverk. Gjennom aktive søk i digitale kanaler og faglige nettverk kommer vi i kontakt med nye og interessante kandidatprofiler.

Identifisere kandidatens karrieredrivere

Vi holder oss oppdatert på morgendagens styre- og topplederkandidater. I innledende samtaler diskuterer vi med kandidaten hva som er rett kompetanse, kapasitet og motivasjon for rollen.

I vår dialog med kandidaten identifiserer vi hva som oppleves som krevende og motiverende aspekter ved rollen. Basert på denne innsikten gir vi råd om videre veivalg.

Matae-pattern-skisser03-04
Review_illustration

Oppfølging

Vi er opptatt av å skape merverdi for våre oppdragsgivere og kandidater før, under og etter en prosess og følger opp begge parter i garantiperioden. Gjennom oppfølging og evaluering samler vi data på hva som kjennetegner ledere som presterer og skaper resultater over tid.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere flere suksessfaktorer og fallgruver i rekrutteringsprosesser.

Rolleforståelse, ambisjon og motivasjon

Vi vurderer og anbefaler kandidat etter fire intervjuer. To intervju er med kunde, mens Matae kjører test- og dybdeintervju. Vi gjennomfører flere grundige referanseintervju i ett 360 graders perspektiv.

I finalerunden presenter kandidatene sin milepælsplan for måloppnåelse. Det er i denne fasen det blir tydelig hvem som har riktig rolleforståelse, riktig ambisjon og motivasjon for rollen.

Matae-pattern-skisser03-05