Skip to content
En partner som bryr seg -

Mataes unike tilnærming

Matae betyr kompis, partner og omsorg. For oss er Matae mer enn bare et navn; det er vår forpliktelse til å være den strategiske rådgiveren som virkelig bryr seg. Vi er dedikert til å hjelpe eiere, styrer, administrerende direktører og ledere i organisasjoner med å sette retning, navigere gjennom komplekse utfordringer og å oppnå suksess.  

Vår tilnærming bygger på samarbeid, dyp innsikt og en forpliktelse til ditt formål. Vi er ikke bare rådgivere; vi er dine partnere. Vårt team forener lang erfaring, strategisk ekspertise og en lidenskap for organisasjonsutvikling. Sammen hjelper vi deg med å løse problemer, oppfylle mål og å stake ut en kurs som skaper verdi.  

Uansett om du står overfor utfordringer knyttet til strategi, kultur, organisasjon eller lederskap, er Matae alltid klar til å hjelpe. Vår kunnskap, engasjement, erfaring og dedikasjon står til disposisjon for å oppnå resultater i din organisasjon. 

Strategi fra visjon til handling 

Matae er stolt av å være din strategiske partner når det gjelder å utvikle og implementere en vellykket strategi; selve fundamentet for verdiskapning og resultater i din organisasjon. Vår tilnærming er preget av en forpliktelse til å hjelpe organisasjoner med å nå ambisiøse mål. Vi går ut over konvensjonelle rådgivningstjenester ved å samarbeide tett med dere. Vi har et sterkt engasjement for å forstå din visjon og gjenkjenne de nødvendige skrittene for å realisere den. 

Vårt erfarne team kombinerer strategisk ekspertise med omfattende innsikt for å hjelpe deg med å navigere gjennom komplekse utfordringer. Vi oversetter visjon til praktisk handling, og å bidra til at din organisasjon er rustet for bærekraftig vekst. OKR, LEAN, Agile eller noe annet: Uansett hvilket strategisk rammeverk du ønsker å benytte; velger du Matae, velger du en partner som forplikter seg. 

7eb867a1-26b1-4084-ba4a-a0c95fb920c2

Styrk ditt lederskap med vår erfaring og ekspertise 

Matae styrker lederes kapasitet til å lede med innsikt, tillit og effektivitet. Våre tjenester innen lederstøtte og -utvikling går utover standard ledelsesrådgivning. Vi forstår at dyktige ledere er helt nødvendige for at en organisasjon skal lykkes med å skape resultater. Derfor hjelper vi dine ledere med å ta ut sin fulle kapasitet og evner. Vi er et ledende fagmiljø på lederutvelgelse, og har høy kompetanse på å finne ut hvilket lederskap og hvilken type ledere som kan være rett i din organisasjon.  

Vi ser på oss selv som din partner på veien til å dyrke lederskapspotensialet. Med vår kunnskap og erfaring innenfor organisasjonsutvikling, støtter vi ledere i å overvinne utfordringer, identifisere og bygge på sine styrker og oppnå gode resultater. 

Når du tar beslutningen om å samarbeide med Matae for lederstøtte og utvikling, velger du å investere i den fundamentale kraften bak organisasjonen din: dine ledere. 

Forbedrer og inspirerer organisasjonen gjennom team- og organisasjonsutvikling

Matae tilbyr grundige evalueringstjenester for team- og organisasjoner som gir deg verdifull innsikt i styrker og svakheter på alle nivåer. Vi tror på å bygge organisatorisk suksess på en solid kultur og sunne relasjoner, og derfor er evalueringen av team og organisasjon kritisk. Vår gjennomarbeidede metode involverer nøkkelpersoner i organisasjonen i en strukturert gjennomgang, der strategi og utvikling står sentralt. 

Vi samarbeider tett med dere for å identifisere områder for forbedring, fremme sunne relasjoner og hjelpe organisasjonen med å vokse. Vår tilnærming er preget av samarbeid og kunnskap, og vi er klare til å støtte dere med å skape en mer effektiv og produktiv organisasjon. 

Med vår lidenskap for organisasjonsutvikling og vår forpliktelse til å forstå dine behov, er vi her for å hjelpe deg med å skape en arbeidsplass som er mer enn bare funksjonell - den er inspirerende, støttende og produktiv. Vi hjelper deg med å bygge en organisasjon som ikke bare overlever, men der medarbeiderne trives og alle er med på å utløse dens fulle potensial. 

Illustrasjon
FuelBox
FOTO: MARIUS VERVIK/VG

FuelBox styrker teamets relasjoner og samhandling 

I Matae fremmer vi åpen kommunikasjon for å styrke teamets samarbeid og øke kreativiteten. For å oppnå dette, har vi tatt i bruk Fuelbox. Dette verktøyet er en relasjonsbasert metode som skaper en plattform for ærlige samtaler og innsikt i teamets dynamikk. 

Med "Fuelbox" hjelper vi organisasjoner med å bygge trygge relasjoner, skape tillit og åpne dørene for konstruktive samtaler. Dette resulterer i økt engasjement og samarbeid på arbeidsplassen, noe som er nøkkelen til suksess i dagens komplekse forretningsverden. Vi har erfart at Fuelbox har endret organisasjonskulturer og gjort det mulig for team å styrke den psykologiske tryggheten. 

Fuelbox er en integrert del av vår tilnærming til team- og organisasjonsutvikling, og det har vist seg å være en verdifull ressurs for våre kunder.  

Diversity Icebreaker® skaper inkludering gjennom bedre kommunikasjon 

Mangfold, inkludering og tilhørighet er nøkkelkomponenter i dagens arbeidsliv, og i Matae har vi tatt dette til hjertet av vår tilnærming. Et av de verktøyene vi bruker for å fremme denne innsatsen er Diversity Icebreaker. 

Diversity Icebreaker er et pedagogisk verktøy som hjelper organisasjoner med å bygge en dypere forståelse av mangfold og inkludering. Vi har sett hvordan verktøyet åpner dører for dialog og forståelse mellom individer med ulike bakgrunner, perspektiver og erfaringer. Diversity Icebreaker er det første, og så langt det eneste, team-utviklingsverktøy som er sertifisert av DNV.  

Ved å ta i bruk Diversity Icebreaker i våre prosesser, hjelper vi organisasjoner med å skape en inkluderende kultur som oppmuntrer til åpenhet og aksept. Dette er avgjørende for å tiltrekke og beholde mangfoldige talenter. Det gir også organisasjoner en konkurransefordel i dagens globale marked. Vi ser hvordan verktøyet hjelper våre kunder med å bygge en sterkere og mer inkluderende arbeidsplass. 

Lag