Skip to content
Andre på skuten

Stine Fiksdal

Stilling: Administrerende direktør i VIS
Styreverv: 
Styreleder i stiftelsen Helgeseter, styremedlem i Marin Benefits, styremedlem i Connect BAN og styremedlem i NIK (Norsk Innovasjonskapital)

 

IMG_8731-1

Stine har en allsidig og tung ledererfaring innen innovasjon, teknologi og finans. Som Administrerende direktør i VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap AS siden 2020, har hun ledet selskapet gjennom store omstillinger for å profesjonalisere arbeidet med å kommersialisere forskning og støtte gründere gjennom ulike vekstprogrammer. VIS er i dag Norges største innovasjonsselskap, med tre bransjerettede inkubatorer innen hav, helse og teknologi. Før sin rolle i VIS, var Stine COO i Sbanken, hvor hun hadde ansvar for bankens privatmarked og ledet området gjennom perioder med store omstillinger og vekst. Hennes tidligere erfaring strekker seg også til ulike roller innen forsikrings- og konsulentbransjen, hvor hun utviklet en solid forståelse for markedet og kommersiell strategi.
  

Dine refleksjoner om styrearbeid

Gjennom min karriere har jeg hatt muligheten til å delta i ulike former for styrearbeid, en erfaring som har gitt meg verdifull innsikt og forståelse for kompleksiteten og ansvaret som følger med rollen. Å få være en del av et styre bidrar til å øke forståelsen for betydningen av balansert beslutningstaking, der man vurderer både organisasjonens kortsiktige behov og langsiktige mål. Det å lytte til, og forstå ulike interessenters perspektiver er avgjørende, og understreker viktigheten av integritet, transparent kommunikasjon, og god risikostyring.

Videre er min erfaring at mangfold og inkludering i et styre ikke bare beriker diskusjonene, men også fører til sterkere beslutninger som fremmer innovasjon og sikrer organisasjonens fremtidige posisjon. Effektiv ledelse handler ikke bare om økonomisk suksess, men også om å bygge bærekraftige og robuste organisasjoner.

 

Har du et spesielt tema som du brenner for?  

Ja! Skal vi lykkes med grønn omstilling, sikre et bærekraftig helsevesen og utvikling av nye fremtidsrettede eksportnæringer, er vi avhengig av alle som tør å ta risiko, omstille egne virksomheter eller satse som gründere. Vi trenger flere forskere som våger å velge en kommersiell vei for deres forskningsprosjekter, flere kvinnelige gründere, flere modige entreprenører og risikovillige investorer som tør å investere i tidligfaseselskaper.

I VIS jobber vi hver dag for å gi fremtidsrettede ideer en god sjanse til å lykkes. Det handler om å koble sammen de riktige hodene – gründere med investorer som ser potensialet, løsninger med de utfordringene de kan løse, og forskere med folk i næringslivet som kan hjelpe dem å ta steget videre. Jeg brenner for å koble de rette menneskene og legge til rette for kraftfulle samarbeid – det kan utgjøre en forskjell for fremtiden.

 

Hva er du mest stolt over i din (leder)karriere?

Gjennom en lederkarriere høster man både store og små seire. De åpenbare er konkrete resultater som vekstmål eller vellykkede omstillingsprosesser som jeg har vært heldig å være en del av både i VIS, Sbanken og Tryg. Samtidig kjenner jeg på en oppriktig varme og stolthet de gangene jeg kan bidra til at medarbeidere tør å ta større ansvar og vokser med mestring.

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du møtt som du har lært mest av?

Det har vært mange feil og tøffe oppoverbakker gjennom årenes løp – uvurderlige erfaringer som har gitt verdifull mulighet til utvikling og vekst. Hvis jeg skulle gitt meg selv noen gode råd på veien da jeg startet med min lederkarriere, basert på de feilene og motbakkene jeg selv har vært med på, ville det vært følgende:

  1. Velg din sjef og arbeidsgiver med omhu, og sørg for de rette forutsetninger for å kunne levere det som forventes av deg.
  2. Hold blikket langt frem. Selv om du taper kampen, kan du likevel vinne slaget.
  3. Husk å ta pustepauser innimellom. De dårligste beslutningene har jeg tatt i andpusten tilstand.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere?

Det må være råd fra min kloke mormor som i dag er 102 år gammel: «Hvis du ikke står for noe, faller du for alt».