Skip to content

På Skuten

Matae ønsker å bidra til en lønnsom og suksessrik fremtid for virksomhetene på Vestlandet. Hos oss legger vi til rette for møter mellom eiere og potensielle styrekandidater, med mål om å ta styrearbeidet til neste nivå. Vi ønsker å forstå og utfordre både kundenes og kandidatenes mål og potensial, og deretter koble sammen de rette aktørene for å oppnå de beste resultatene.

I denne bloggen presenterer vi noen av våre styrekandidater, som vil dele sine tanker og refleksjoner om styrearbeid og ledelse. Vi håper dette kan være inspirerende i arbeidet med styrerekruttering fremover.