Skip to content
Andre på skuten

Britt Mjellem

Styreverv: Styreleder i Anders O Grevstad, styremedlem i Allier Gruppen

 

Image (3)-1

Kort oppsummering/intro av deg:
Jeg er oppvokst med et skipsverft hvor vi lærte at det er bra å bli skitten på fingrene, at ingenting blir til av seg selv og at en krone er like mye verdt på bunnen som på toppen av en million.

Gjennom snart 40 år med arbeidserfaring, hvor av de siste 20 som leder, har jeg i tillegg erfart betydningen av utvikling, innovasjon og mangfold. Min bakgrunn fra finans, -oljeservice-og skipsverftindustrien er en verdifull erfaring i arbeidet med strategisk ledelse og forretningsutvikling. Som person er jeg nysgjerrig og opptatt av teknisk utvikling og nyskapning, og trives godt med utfordringer og konkurranse.

Min styreerfaring strekker seg fra børsnoterte selskap og arbeid i kontrollkomiteer til selskaper med sterkt privat eierskap, inklusive nyetableringer. Jeg oppsøker gjerne randsonen av etablerte forretningsområder for å identifisere nye muligheter, og ønsker å se strategiske beslutninger omsatt i handling.

Mine refleksjoner om styrearbeid, hvilke råd har du for å finne sin plass og rolle i et styre?
Når det gjelder styrearbeid mener jeg det er viktig å forstå selskapet og eieres mål og strategi. At vi som styremedlem er bevisst vår rolle og ansvar og de forventningene styret og eiere har til oss som styremedlemmer. I tillegg til at formelle krav blir etterfulgt er det viktig å legge til rette for gode diskusjoner og rom for meningsutveksling. En må kunne forvente at hele styret er engasjert og godt forberedt slik at fokus blir på utvikling og måloppnåelse. Fra et ledelsesperspektiv er det viktig og nyttig med et styre som aktivt engasjerer seg i drift og organisasjon uten å detaljstyre ledelsen. Styret må også gå foran som gode rollemodeller og vise engasjement og tilstedeværelse.

Hva opptar deg:
Jeg er opptatt av både samfunns- og næringslivet her vest, og tror på lokal tilhørighet og at Bergen og Vestlandet bør og skal være et viktig knutepunkt og pådriver for utvikling. Det er imponerende å se hva regionen og det private næringsliv har fått til, spesielt innen skipsfart, oljeservice og fiskerinæringen. I tillegg er det positivt å se hvordan det private næringsliv og personer stadig bidrar på den kulturelle arena i tillegg til bærekraftige løsninger.

Hva er du mest stolt over i din karriere, og hvem har du lært mest av?
Til tross for utfordrende situasjoner, har jeg vist at jeg klarer å holde fokus på kulturbygging, riktig kommunikasjon og tilstedeværelse og samtidig iverksette nødvendige økonomiske tiltak for å sikre fornøyde medarbeidere og aksjonærer. Når det gjelder læringen, er det umulig å trekke frem enkeltstående hendelser etter så mange år i arbeidslivet. Det må være alle de menneskene som har gitt meg utfordringer og tillit.

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere?
Det er ikke er nødvendig å mene noe om alt hele tiden for å bli hørt og sett.