Skip to content
Andre på skuten

Ingeborg Morken

Navn: Ingeborg Morken

Stilling / Styreverv: Direktør mennesker og kultur i Tide

Kort oppsummering/intro av deg og hvilket spennende selskap/styre du er en del av.

Jeg har lang ledererfaring fra kommersielle selskap som Fjordkraft og Tryg. I Fjordkraft var jeg med på en eventyrlig reise med å bygge Fjordkraft til det kommersielle børsnoterte selskapet som det er i dag. I mine 15 år i selskapet hadde jeg ulike roller og ansvarsområder, noe som ga meg et godt strategisk blikk og en god organisatorisk helhetsforståelse. Vi digitaliserte arbeidsprosesser, gjennomførte vellykkede oppkjøp, økte kundetilfredsheten, lanserte Fjordkraft mobil og børsnoterte selskapet. I Tryg ledet jeg en strategisk snuoperasjon som løftet forretningsområdet Næringsliv fra å være et ulønnsomt til å levere vekst, økt kunde og medarbeidertilfredshet med solide resultater i SMB-markedet. Nå er jeg i gang med nye spennende oppgaver i en ny bransje og nytt selskap, og gleder meg til å bidra til at Tide når målsettingen om å være en solid og foretrukken arbeidsgiver.

Fra styrearbeid har jeg erfaring fra Helse Vest, Proptech Innovation og Trøndelag Kraft. I styret i Helse Vest satt jeg som eieroppnevnt styremedlem i en svært krevende periode for Helseforetaket under pandemien. Styrets viktigste oppgave var å støtte helseforetaket i håndteringen av pandemien, samtidig som det var viktig å opprettholde god governance. Dette var ekstremt lærerikt, både med tanke på det viktige samfunnsoppdraget, men også styrets rolle i en krise og overgangen til en digital styreverden. I styret i Proptech innovation var jeg styremedlem i etableringsfasen av klyngen og i Trøndelag Kraft i overgangsperioden da Fjordkraft kjøpte opp selskapet.

 

Dine refleksjoner om hva som vil kjennetegne et godt fremtidig styrearbeid?

Jeg synes det er veldig spennende hvordan styrets rolle utvikler seg mot å ha et tydeligere ansvar for å strategisk utvikling av selskapet, og ikke bare være et kontrollerende organ. I de senere årene har områder som for eksempel bærekraft, mangfold, digitalisering og AI blitt viktige områder som styret må ha et aktivt forhold til. Det setter nye krav til styremedlemmenes kompetanse og sammensetningen rundt styrebordet.

Hva inspirerer deg?

Jeg elsker når jeg får jobbe sammen med andre. Det å få lov til å utvikle medarbeidere gir meg masse energi. Det å jobbe sammen om en oppgave og lykkes som team inspirerer meg til å gå på nye utfordringer med sterk rygg. 

Hva er du mest stolt over i din (leder/styre) karriere?
Resultatene jeg har vært med å skape.
 

Hvilke motgang har du hatt/møtt/ feil gjort som du har lært mest av?
Jeg er opptatt av å drive utvikling, utforske nye muligheter og skape resultater. I mitt driv til å oppnå resultater har jeg noen ganger vært for utålmodig og "glemt" å få med meg organisasjonen. Dette er sjelden formelen til suksess, og ender som oftest opp i strafferunder for å få resten av laget med på reisen.

Hva er det beste rådet du har fått - eller gitt?
At jeg må lære meg å ha fokus på prosessen og ikke bare på målet. Dette rådet fikk jeg av en av mine ledere en gang, og det minner jeg meg selv og andre på jevnlig. Når prosessen blir en viktig del av reisen, er ofte målet lettere å nå.