Skip to content
Andre på skuten

Sturle Drageset

Navn: Sturle Drageset

Stilling / Styreverv: Kommersiell leder i Eviny Digital As / Proptech Innovation (2019-2024)

Skjermbilde 2024-05-22 kl. 15.05.12

Kort oppsummering/intro av deg og hvilket spennende selskap/styre du er en del av

Jeg har 30 års erfaring innen IT/IKT gjennom ulike roller som utvikler, prosjektleder, produktutvikler, B2B salg/kommersielt og som leder. Bransjeerfaring fra telekom, finans, drift-/skytjenester, olje og gass (offshore). Jeg trives like godt på jobben, som på et snøkledd fjell eller en strand i varme strøk.

Hva kjennetegner et godt fremtidig styrearbeid?
Et aktivt styre som kjenner bedriften og dens bransje, rammevilkår og muligheter i markedet. Styret skal være ledelsen sin proaktive sparringspartner for å sikre bedriftens utvikling. Dagens styrer bør settes sammen av mangfold og  tverrfaglig kompetanse, for å møte stadig økende kompleksitet.

Hva brenner du for?

Kommersialisering på tvers av disiplin, team og organisasjon. Alt for mange bedrifter mister fremdrift og gode ideer fordi ansatte ikke forstår hele verdikjeden fra produksjon/utvikling til sluttkunden. Vi må kontinuerlig øke vår digitale og kommersielle kompetanse.

Hva er du mest stolt over i din (leder/styre) karriere?
Jeg er stolt av mine bidrag for å påvirke, og realisere, bedriftenes strategiske og kommersielle mål.

 

Hvilke motgang har du hatt/møtt/ feil gjort som du har lært mest av?
Lysten til å lykkes har hindret evnen til kritiske vurdering, som igjen har ført til dårlige beslutninger.

 

Hva er det beste rådet du har fått - eller gitt?
Jeg lærte tidlig å være åpen for nye muligheter i arbeidslivet. I ettertid ser jeg at ulike roller og bransjer har gitt meg mye erfaring som daglig kommer til nytte, samt et stort nettverk.