Skip to content
Alle stillinger

Angel Alexandrov

Stilling: Head of Client Strategy, Knowit

MicrosoftTeams-image (3)

Hva kjennetegner ditt lederskap og styrearbeid? Og hvordan bidrar du til å bygge en god kultur?

Empati. Det har vist seg å være min største styrke i mitt lederskap, og det tok ganske lang tid for meg å forstå at dette var en styrke og ikke bare et personlighetstrekk. Jeg er genuint nysgjerrig på mennesker, spesielt de menneskene jeg arbeider tett med. Jeg bruker mye tid på å forstå verden fra deres perspektiv og prøver alltid å skape en kultur hvor psykologisk sikkerhet er førsteprioritet. Folk tenker ofte mye mer enn de sier, og hvis man som leder ikke evner å skape et rom hvor ting som skal sies kan bli sagt, har man mistet folket.

Jeg prøver å være så ydmyk som mulig, samtidig som jeg prøver å skape god energi hver gang jeg går på jobb. Skapingen av en god kultur handler kun om atferd. Fine ord om visjon og misjon på veggen har ingen effekt hvis man ikke oppfører seg slik man ønsker at kulturen skal være.

Hva brenner du for innen styrearbeid? Hva kan du bidra med inn i styrerommet? Hvilke problemstillinger/dilemma kan løses, og posisjoner vinnes?

Å skape målbare resultater. Jeg føler at det ofte går litt tregt i dagens ledelsesmøter. Det kan lett oppstå enighet om å ikke bli enige om noe konkret - "vi ser det an"-type kommunikasjon og diskusjon, som ofte bare koster mye mer tid og penger enn hvilken som helst annen handling. Jeg har troen på at handling betyr mye mer enn ord eller diskusjoner, og vil alltid presse på for å holde fokus og faktisk sette i gang med noe i stedet for bare å prate.

Jeg har bodd hele livet mitt i København og kan bidra med en mentalitet som jakter resultater og konkrete mål. I København har alle skarpe albuer og er ikke redd for å rope høyt for å bli hørt. Min evne til å overleve i et slikt miljø, samt min styrke i å bygge viktige og vedvarende relasjoner, er en god kombinasjon i Bergen.

Hva er de tre viktigste læringspunktene dine innen ledelse/styrearbeid så langt? Hvilke råd har du gitt og/eller fått?

1. Du trenger ikke å motivere folk. Mer eller mindre alle folk er motiverte til å begynne med. Du skal bare sørge for å ikke DEMOTIVERE dem. Dette skjer når man innfører meningsløse prosesser eller uklare visjoner som skaper forvirring og frustrasjon hos dyktige medarbeidere.

2. Sett en tydelig retning og la så dine medarbeidere være frie. De skal føle at de har rom til å finne veien selv og gjøre feil uten at det rammer dem negativt.

3. "Walk the talk" - det tar år å bygge opp tillit og minutter å miste den. Vær tydelig i dine handlinger, og aldri vær i tvil om at ord og atferd er to veldig forskjellige ting.

Hva er motivasjonen din for å påta deg styreverv?

Ønsket om å bidra til at bedriften, ledelsen og medarbeiderne tar et skritt i en felles retning. Ingen i verden har suksess alene, og for meg er en av de fineste opplevelsene å oppleve et felles engasjement for å nå et mål. Mine relasjoner og nettverk er noe av det dyrebareste jeg har. Når jeg først har dannet en privat eller profesjonell relasjon, er jeg veldig lojal overfor den og ønsker bare at den skal vokse enda mer.