Skip to content
Alle stillinger

Elisabeth Anfinsen Seim

Stilling: Direktør Handelshøyskolen BI, Bergen

Styreverv: Bladet Tysnes, Styreleder

Elisabeth Seim

Hvem er du?

Jeg har lang erfaring fra lederstillinger fra både privat og offentlig sektor. Jeg er god på, og opptatt av relasjonsbygging. I tillegg til ledelse, er min kjernekompetanse økonomi og strategi. Som person er jeg strukturert og grundig, og har stor arbeidskapasitet.

Hvilke refleksjoner har du om styrearbeid?

Styret skal hjelpe bedriften til å sette langsiktige mål og jobbe mot disse. En må også være innstilt på å gjøre endringer i kursen dersom det er nødvendig. Det er viktig å være villig til å evaluere egne mål, og resultater i styret. Samtidig er det viktig å kjenne organisasjonen, og dens styrker og svakheter. Jeg har ved flere anledninger vært med i styrer som har snudd den økonomiske utviklingen til bedriften. Forberede og planlegge møtene godt, slik at disse kan gjennomføres effektivt.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for suksess enten det gjelder personer eller organisasjoner. Relasjonsbygging er viktig.

Hva er du mest stolt over i din (leder)karriere?

Jeg er stolt av de gode resultatene som er oppnådd, og at vi har nådd målene vi har satt oss. Teamfølelsen og fellesskapet, og den gode stemningen og humøret i organisasjonen.

 

Hvilke feil har du gjort, eller motgang har du hatt som du har lært mest av?

Jeg har lært mye om hvordan hvordan en kan løse personalkonflikter. Det å ta tak i utfordringer/konflikter og løse de før de blir for store.
 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere (som leder)?

Vær bevisst på din rolle som leder.