Skip to content
Andre på skuten

Veslemøy Fredriksen

Stilling: Administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest

Styreverv: Eiendom Norge og NRK

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 09.59.01

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Å inneha styreverv gir en spennende mulighet til å få innsikt i andre selskaper og organisasjoner. I tillegg til å utøve et viktig ansvar, får jeg lære av andre bedrifters praksis, og bli kjent med dyktige folk utover eget selskap. Før jeg takker ja til styreverv, skaffer jeg mer informasjon om selskapet. Jeg starter med å finne relevant informasjon om historikk, strategi, marked, resultatutvikling, styresammensetning etc. Så prøver jeg å vurdere hvordan min erfaring og kompetanse kan bidra til den videre utviklingen av selskapet, og hvordan min kompetanse komplementerer de øvrige i styret. En genuin interesse for selskapet og markedet/rammene selskapet opererer i er en forutsetning for å kunne bidra med relevante spørsmål og innspill. 

Min erfaring er at de beste styrene finner en god balanse mellom å utfordre og støtte. Jeg opplever at det fungerer best der styreleder legger til rette for et godt og åpent diskusjons- og samarbeidsklima, og der styret investerer noe tid i å finne en god arbeidsform og et godt samspill med administrasjonen. Jeg tror mange styrer med fordel kan bli bedre kjent med hverandres kompetanser og erfaringer, for å kunne spille enda bedre sammen til det beste for selskapet. 

Det er også viktig at styret kontinuerlig evaluerer eget arbeid, både de enkelte møtene og gjennom styreevalueringer. 

I tillegg til at styret har en viktig kontrollfunksjon, liker jeg uttrykket "leave the administration inspired - not tired". Det minner om at styret må være bevisst å utfordre på en konstruktiv måte og finne en god balanse mellom å utfordre og støtte.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Jeg har fått lede ulike selskaper i ulike livsfaser, og bransjer - i både oppgang og nedgangstider. Det har gitt meg en bred erfaringsbase og utvidet repertoaret mitt, både som leder og som person. Det har gjort meg robust og allsidig.

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg har lært veldig mye i de ulike selskapene og kulturene jeg har ledet, og det finnes noen gode prinsipper og metoder som virker alle steder. I min iver etter fremdrift har jeg garantert gått litt for raskt frem et par ganger og gjort antagelser som ikke stemmer helt med virkeligheten. Da blir jeg påminnet at det ikke finnes EN oppskrift som passer over alt. Heldigvis er jeg ganske prestiseløs, så da gjelder det å ta nye og bedre valg etter hvert som man skaffer seg mer innsikt.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
Ha det gøy og gjør en god jobb der du er. Gå inn for å behandle folk ordentlig, du kommer til å treffe dem igjen i ulike roller gjennom karrieren.