Skip to content
Andre på skuten

Harald Victor Hove

Stilling: Seniorrådgiver i First House

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.19.33

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Mye av mitt liv har jeg viet min hobby, politikk og samfunnsengasjement. Jeg har ingen hjertesak, men har alltid lagt hele mitt hjerte inn i de sakene jeg har kjempet for opp gjennom 20 år med politisk liv. Jeg fyller 40 år nå så erfaringene mine fra både politiske verv og flere titalls styrer i både frivillig sektor, offentlig og privat regi har gitt meg en trygghet som gjør at jeg nå kan rendyrke rådgiverrollen. Jeg er nemlig veldig god på å analysere og rådgi andre i riktig vei frem til målet. Og ikke minst så liker jeg det veldig mye bedre enn å selv lede an i den ofte lange veien til foreningen eller bedriftens mål.

Den erkjennelsen er et resultat av erfaring jeg har skaffet meg gjennom et levd liv, og som flere i styrene vår bør reflektere rundt. Hvorfor sitter jeg i akkurat dette styret? Har jeg fortsatt en funksjon her eller trenger bedriften andre kompetanser enn mine for å oppnå strategien og målene vi har satt oss? Det er ikke noe nederlag dersom du ikke tar gjenvalg. Da kan du gå videre og vie kompetansen til andre styrer som kanskje trenger deg mer enn styret du sitter i nå faktisk gjør.

Og husk; det forskjell på å samle tomflasker i naturen og det å samle styreverv. De som gjør det første gjør verden en tjeneste, det andre kan fort sperre for muligheter bedriften ikke forfølger, for homogen styresammensetning og for lite mangfold perspektiver på hav som er det rette neste steget.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Det kjekkeste jeg hører som leder er alle dem jeg har jobbet med tidligere som sender meg meldinger eller stopper meg på gaten for å si hvor dyktig jeg var da jeg fikk gleden av å lede nettopp dem i deres arbeid. Alt fra lærere og rektorer som husker meg som skole og barnehagebyråd eller mennesker som følte seg sett da jeg snakket meg varm om hvordan det var å være frilanser i kulturlivet. Da har jeg som leder satt et varig inntrykk på mine medmennesker og jeg har vært en god veileder for dem i deres arbeidsutførelse. Det varmer.

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Halvåret jeg var sykemeldt pga depresjon lærte meg mye om meg selv og hvordan jeg snakker med meg selv. Egensamtalen min har aldri vært god eller oppbyggelig. Prestasjonsfokuset har hatt større plass enn det burde og resultatet har vært en lav selvfølelse. Den samtalen fikk jeg hjelp til å endre og resultatet er bedre for meg og for dem rundt meg. I tillegg måtte jeg revurdere hva som var styrker og svakheter fordi jeg fikk så mange tilbakemeldinger hvor folk kalte meg sterk som turde å være sårbar og åpen om sårbarheten min. Stikk i strid med hva jeg trodde personlige styrke var, og jeg er glad for å innrømme at akkurat der tok jeg altså feil og det lever jeg veldig godt med nå.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
At dersom du ikke trives i jobben din så finnes det andre jobber. Altså, ikke at man skal gi opp ved utfordringer på eller i jobben, men at man ikke skal bli værende i en jobb fordi man er avhengig av lønnen eller av frykt for at man ikke finner en ny jobb. Da eier jobben deg og det vonde eller demotiverende ved en jobbsituasjon får tære på deg over tid. Ta heller da grep og endre situajsonen du står i til det bedre! Ja, det kan være skummelt, men det er aldri så skummelt som det er å måtte gå til et arbeid hver dag uten å føle at det gir deg noe eller nok motivasjon til å stå opp om morgenen.