Skip to content
Andre på skuten

Monica Vaksdal

Stilling: Country Manager i Mitta AS

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 09.57.07

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Styrer er etter min mening strategiske organer, viktige premissleverandører til selskapets driftsorganisasjon – og som skal evne å håndtere eksterne og interne trusler og muligheter med et godt strategisk overblikk. Forretningslivet er i stadig endring, enten det er digitalisering av forretningsmodeller, energipolitikk som påvirker næringslivet eller andre ’sorte svaner’. Evnen til å se når man må Pivotere og når man må Holde ut (Pivot or Persevare) er for meg en viktig styrende ledetråd. Men da må vi som styremedlemmer forstå selskapets posisjon, i nåtid og fremtid, og også selv evne å være nygjerrig på  å hente inn informason som kan hjelpe med å styre etter Pivot or Persevare.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Jeg er stolt av å ha bygget, driftet og solgt et selskap; hvor mange mennesker har utviklet seg, hvor karrierer har blitt bygget og folk etterhvert har gått videre til nye spennede jobber. Jeg har påvirket mennesker til å bli noe mer! Stolt av å ha ledet et lite tech selskap gjennom et krevende landskap, både før COVID og under COVID. ‘Pivot or Persevere’ har vært en gylden ledertanke gjennom hele denne reisen og motet til å ta tøffe beslutninger for å bygge selskapet er jeg stolt av. Jeg er stolt av salget av selskapet til utlandet, hvor jeg manøvrerte uten direkte advokatstøtte, i mot-og samspill stakeholders selskapets Styre, Konsernets Styre, PE fondet, og VC fondet. Jeg trives med ukjent landskap, omstilling og med strategi og mulighetsbygging (business development).

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg var tidlig i karrieren utolmodig. Jeg skulle gjerne ha vært mer tolmodig og mindre ‘outspoken’, det måtte alder og lærdom for å balansere energi, pågangsvilje, arbeidsvilje med strategisk balanse. Råd jeg har fått på veien har ikke alltid vært til mitt beste. Ikke alle som vil jobbe med deg gjør det for deres felles beste, men for eget beste – det har vært tøft å oppleve slike situasjoner. Jeg har blitt sterkere på å sorter rådene og spør gjerne; hvorfor kommer disse rådene?

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
Først og fremst: kjenn dine egne svakheter! Så kan du bygge rundt deg alt du selv ikke er. Vær ærlig på hva du er selv god på og hva du ikker er god på. Og deretter:Vær sensitiv til mennesker. Lytt. Se. Men du trenger ikke å løse alt selv.