Skip to content
Andre på skuten

Stine Neteland

Stilling: Daglig leder Stacc X

Styreverv: Styremedlem i Finance Innovation, og i ODA - women in tech

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.18.06

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Det er ligger et stort mulighetsrom i å sette sammen et balansert styre som kan støtte og utfordre selskapsledelsen fra ulike ståsted. Med dagens raske teknologiutvikling, er det kanskje ekstra viktig at styret har medlemmer med minimum grunnleggende teknologikompetanse, også innen næringer som ikke tradisjonelt har vært teknologidrevet. For det enkelte styremedlem mener jeg styrearbeid gir en unik mulighet til å bidra med sin kompetanse på tvers av flere organisasjoner og næringer, samtidig som man får utviklet sin egen kompetanse gjennom nye problemstillinger.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Å ha bygget et nasjonalt tech konsulentmiljø sammen med fantastiske kollegaer som er anerkjent for både høy faglig kvalitet og et godt arbeidmiljø. I tillegg er jeg såklart stolt over å vinne Sunnivaprisen i fjor. 

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Helt sikkert mange. Å være fersk daglig leder for en start-up gjennom korona var veldig lærerikt og ga viktig og god innsikt i hva som faktisk skaper et lag. Den læringen har vært uvurderlig for mine prioriteringer og ledervalg i tiden etterpå.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
Ikke vær redd for å prøve. Det er mange feil som har ført til fantastisk innovasjon. Still det du tror er dumme spørsmål. Alle har startet et sted og ingen kan alt 😄