Skip to content
Andre på skuten

Rebekka Eldøy

Stilling: Gründer og organisasjonskonsulent

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.23.28

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Styret har fått en enda viktigere strategisk rolle etter hvert som landskapet vi alle opererer i blir mer usikkert og komplekst. Styret skal være en god strategisk sparringspartner og ikke bare en kontrollfunksjon. Jeg tror at styret også i større grad må støtte ledergrupper med hvordan de organiserer seg. Stille spørsmål, sette krav og gi retning i forhold til hvordan organisasjonen blir utviklet i takt med strategisk retning

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Jeg fikk tidlig i min karriere bryne meg på krevende omstillingsprosesser. Jeg stod stødig i disse prosessene og klarte å bidra til at vi løste noen vanskelige floker. Fått folk til å samarbeide, bidratt til gode løsninger, tatt tydelige valg og gjennomført endringer for å sikre videre drift.

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg har undervurdert behovet for kommunikasjon. Jeg har lært hvor avgjørende god kommunikasjon er for å lykkes med både strategiarbeid og endringsarbeid. Jeg ser på dette i dag som en av de viktigste oppgavene en ledergruppe har, og lever selv etter en “ alltid 10 ganger mer enn du tror” regel. 

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
En leder i Rolls Royce ga meg et råd for mange år siden da jeg var midt i en krevende prosess om at jeg ikke måtte være redd for tøff motgang. Heller se på det som en mulighet til å få en bratt læringskurve. Fordi læring ofte er ukomfortabelt. Det rådet har jeg gladelig gitt videre til så mange som mulig.