Skip to content
Andre på skuten

Ole Kvelstad

Stilling: Advokat/Partner i Hill&Co

Styremedlem: Løvaas Maskin AS

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.27.44

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Ohhh...det er mange.. Etter å ha arbeidet som advokat og rådgiver for eiere, styrer og ledelse i næringslivet i over 20 år, har jeg sett viktigheten av kvalitet i styrearbeidet. Det er et område som dessverre har vært for lite fokus på i næringslivet. Det har vært for lite tanker om hvem som skal sitter i styrene, hva de skal gjøre, og i det hele tatt hvorfor man skal prioritere dette. Styrearbeid har vært noe man har tenkt at de aller største selskapene har drevet med. Den økende kompleksiteten i alt som omgir drift av næringsvirksomhet har gitt et større og større behov for økt kvalitet i styrearbeidet. Min oppfatning er at flere og flere bedrifter nå heldigvis har «våknet» på dette feltet. Nå ser jeg at selskaper i økende grad bruker ressurser på utvelgelse av styremedlemmer, og bruker tid og ressurser på å øke kvaliteten på dette. De positive effektene av dette er udelt positive. Håpet er at denne utviklingen fortsetter. Dette er også en av grunnene til at jeg nå også åpner opp for å delta som styremedlem direkte, og ikke bare som rådgiver utenfor styrene.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Det er vanskelig å komme med et enkelt konkret eksempel. Generelt kan jeg si at jeg er stolt av de øyeblikkene der jeg ser at jeg har fått bidra til løsninger som skaper verdier for mine klienter. Dette gjelder både direkte i økt lønnsomhet, men kanskje mest der jeg har kunnet bidra til å få løst et problem. Da kan klientene fokusere på å skape verdier i stedet for å bruke kreftene på å stå i en konflikt eller et problem.

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Folk er forskjellige.  Vi har forskjellig bakgrunn, opplæring og ståsted på alle mulige måter. Det betyr at ingen har helt den samme oppfatning av de ulike situasjonene vi står i som du har. Det jeg tror jeg har lært mest av må være de gangene jeg i (ettertid) ser at jeg ikke har hatt nok fokus på dette. At jeg i for stor grad har lagt mine egne oppfatninger av situasjonen til grunn og forventet at andre forstår situasjonen på samme måte som meg. Det fører ofte til misforståelser og vanskelige situasjoner, og begrenser det produktive i et samarbeid. Det er viktig i samarbeid med mennesker å så langt som mulig skape en felles forståelse av hva man står overfor. DA kan man få til mye sammen.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
Kanskje nettopp påminnelsen om at folk er forskjellige, og at vi må gjøre det vi kan for å forstå hvordan andre enn deg selv tenker og handler. Da blir det lettere både å samhandle og å hjelpe.