Skip to content
Andre på skuten

Sigvald Sveinbjørnsson

Stilling: Daglig leder i Maritime Bergen

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.24.56

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Styrets funksjon kan ikke overvurderes. En god organisasjon forutsetter et godt styre, men dette er enklere sagt enn gjort. Styret må fungere godt som kollegium, både som et korrektiv og som støtte til daglig leder. Hvis styret ikke fungerer godt, er risikoen stor for at organisasjonen eller selskapet også fungerer dårlig. Men et godt styre gir de beste forutsetningene for å skape verdier. Min erfaring både i styret – og gjennom å rapportere til styret – er at samspillet med styrelederen er viktig. Å ha et klima for dissens og uenighet, men samtidig et kollektivt ønske om å finne en omforent beslutning i saker, krever mye av en styreleder.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Så langt i karrieren er det utviklingen vi fikk til i Bergensavisen, med mer enn doble opplaget over fem år, og sørge for at avisen gikk fra kutt til vekst. Det var en kompleks og omfattende jobb som inkluderte hele bedriften. Det var gøy å være en del av, og jeg er stolt over at trenden fortsatte i positiv retning etter at jeg sluttet. Dette var min første topplederjobb, og den var egentlig perfekt for meg. Men jeg var også litt stolt av at jeg tok valget om å gi meg, som var mitt valg alene. Å ha den type jobber for lenge er ikke alltid det riktige, verken for lederen eller organisasjonen.

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg har gjort svært mange feil. Enten har jeg vært for utålmodig, og ødelagt gode ideer, eller så har jeg vært for treig og feig, og ikke tatt nødvendige grep fordi jeg har kvidd meg for å gjøre det. Det siste er det verste: Man vet hva man bør og skal gjøre, men får seg ikke til å gjøre det. Å gjøre feil er en konsekvens av å leve. Du er i alle fall ikke leder, om du ikke innser feil. Man får lære av dem, lære seg å leve med dem – og forhåpentligvis le av dem.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
Jeg har fått to råd jeg har forsøkt å følge. 1) Gjør ting du ikke vil, det vokser du på. 2) Vær positiv! Rådene er lettere å si enn å gjøre, men de har tjent meg vel i den grad jeg har fulgt dem.