Skip to content
Andre på skuten

Maria Rosabelle Williams

Stilling: Eiendomssjef i Entra ASA
Styreverv: Medlem i Bergen Næringsråds ekspertgruppe for mangfold og inkludering

Skjermbilde 2023-10-20 kl. 12.15.21

Dine refleksjoner om styrearbeid
Styrearbeid for meg er både spennende og givende. Jeg mener at det er viktig at styremedlemmene tilegner seg godt kjennskap til selskapet, dets mål, visjon og verdier. Det er styrets oppgave å lede selskapet mot den retningen som det har satt seg som mål å oppnå, på en god og forsvarlig måte. En mangfoldig styresammensetning bestående av godt kvalifiserte styremedlemmer med ulik bakgrunn, vil kunne hente sin styrke fra de ulike kompetansene og verdiene som medlemmene har. Dette vil bidra til å styre selskapet med stødig kurs mot mål.

Hva brenner du for?
På godt engelsk vil jeg si at «I aim to please». Med det mener jeg at det som skaper størst tilfredshet for meg, og som jeg brenner for, er å bidra til måloppnåelse og suksess for selskapet som jeg jobber for. Som eiendomssjef er det blitt en del av min DNA å finne gode løsninger som gjør våre leietakere de mest fornøyde menneskene i våre bygg. Noen gode verdier som jeg har tatt med meg hjemmefra og til jobben er å vise ydmykhet og respekt, samtidig som at jeg alltid skal yte mitt beste for leietakerne, våre samarbeidspartnere og mine kolleger.

Hva er du mest stolt over i din (leder)karriere?
Det er mye jeg har vært stolt over i min karriere så langt. Både tidligere kolleger og ledere som har hatt stor betydning for meg, men den største juvelen er den jeg fikk være med på for kort tid siden. Den dagen da Entra vant Cityprisen for Nygaarden, et av byggene i min portefølje. Cityprisen er eiendomsbransjens Oscar, og jeg er så stolt over hele Entra-laget som med godt og tett samarbeid på tvers av fag og avdelinger har fått til denne suksessen. Her har vi lykkes med å få fornøyde mennesker både i og utenfor bygget.

Hvilke feil har du gjort, eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg har lært at i de aller fleste tilfeller, så finnes det ingen dumme spørsmål. Ved å tørre å stille spørsmål vil man få bedre oversikt over hva man skal løse og man sørger for at man har omforent forståelse av en sak.

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere (som leder)?
Åpenhet skaper tillit. Med tillit kommer man fram til gode løsninger som er fordelaktig for alle parter.