Skip to content
Andre på skuten

Erik Valen

Eirik Valen - Adm. dir. Norne Securities

Erik Valen bilde-1

Tre-barnsfar, gift med Hege i snart 28 år, siv.øk NHH og bergenser som har bodd utenfor byen mer enn halve livet.  Jeg har stort sett hele karrieren vært rådgiver innenfor «investment banking», både i Norge og internasjonalt. Siden 2014 har jeg vært lidenskapelig opptatt av å bygge Norne Securities til et høykompetent og spesialisert rådgivermiljø med base i Bergen. Norne er et stolt medlem av «sparebank-familien» og vi har sparebankene og kundene deres som våre viktigste markeder.

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Styret kan og bør delta aktivt for å bygge konkurransefortrinn for selskapet. Alle styremedlemmer bør ha et aktivt forhold til hva de bidrar med av spesialkompetanse og hvordan styrekollegiet best bidrar til utviklingen av selskapet. Styret bli dermed en viktig spiller både i strategiarbeidet og i kontrollfunksjoner.

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Å oppleve at vi får til en kultur som gir rom for at unge talenter i organisasjonen vokser med oppgavene, blir skikkelig gode og dermed bidrar sterkt til inntjeningen i selskapet.

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Tatt beslutninger basert på andres gode råd der magefølelsen ikke var helt god. Å lære av dette betyr hverken at jeg blir mer egenrådig eller at beslutningene skal ta lengre tid. MEN, men jeg kan alltid stille flere spørsmål og sørge for best mulig beslutningsgrunnlag først.

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
To råd egentlig:

  1. Still spørsmål og lytt mer enn du snakker.

  2. Bruk magefølelsen aktivt. Begge rådene gjelder jo i høyeste grad ellers i livet også. Og så er det jammen ikke lett å følge dem hele tiden. I alle fall ikke det med lyttingen.