Skip to content
Andre på skuten

Marianne Frønsdal

Navn: Marianne Frønsdal
Stilling/styreverv: Kommunikasjons- og bærekraftdirektør, medlem av Ekspertgruppe Transport i Bergen Næringsråd
Selskap: Tide AS og DSD AS

MicrosoftTeams-image-1

Kort introduksjon av Marianne:

Marianne er i dag kommunikasjonsdirektør for Norges nest største og Danmarks fjerde største mobilitetsselskap Tide. I Tide har hun også ansvar for marked, bærekraft og kundeopplevelse. Parallelt er hun også kommunikasjonsdirektør for Tide sitt eierselskap, DSD AS. Marianne er en tydelig, engasjert og oppmuntrende leder med ansvar for et bredt fagfelt og innenfor ulike næringer. Tidligere har hun vært 7 år i ulike roller innen kommunikasjon og marked i Sparebanken Vest, samt at hun har 10 års erfaring som finansjournalist.

I Tide har Marianne fått bidra til en fantastisk vekstreise. Fra å være et busselskap med 3.800 ansatte og en årlig omsetning på 2,9 milliarder kroner i 2018, til i dag å drifte både buss- og bybane, 5.500 ansatte og en årlig omsetning på 5,5 milliarder kroner. I det familieeide investeringsselskapet DSD har hun deltatt i den omfattende reposisjoneringen selskapet har lykkes med. I 2019 ble en ny strategi vedtatt med mål om satsing på teknologiske og bærekraftige selskaper innen mobilitet, hav, reiseliv og helse. Siden har DSD gått fra eierskap i et knippe selskaper til om lag 20 bedrifter i dag.

Dine refleksjoner om styrearbeid?
Et styre skal påse at virksomheter opererer innenfor de rammer, forventninger og krav som eksisterer. Samtidig har styret en viktig rolle i arbeidet for at selskapene skal nå de langsiktige målsetningene og et velfungerende styre er en god støtte for administrasjonen. Som bærekraftsansvarlig i et stort konsern ser jeg tydelig at mengden nye nasjonale og internasjonale krav og regelverk er økende innenfor dette fagfeltet. Det gjør at styrene nå også må besitte kompetanse og kjenne til de krav og forventninger selskapene står overfor innen ESG. Selv om nye krav påvirker rammene for styrearbeidet, mener jeg samtidig at de gir dagens styrer i bedrifter og organisasjoner en unik mulighet til å sette agendaen og navigere virksomheter mot å ta mer bærekraftige valg.  

Hva brenner du for?
Jeg brenner for å skape resultater sammen med andre, der alle bidrar til at helheten blir bra. Som leder er jeg opptatt av å sette høye mål på vegne av både meg selv, teamet samlet og enkeltmedarbeiderne. Jeg tror på en lederstil der medarbeidere får tydelige, ambisiøse oppgaver og målsetninger, men samtidig nok rom, armslag og oppmuntring til å utvikle seg og vokse. Selv har jeg vært heldig og hatt ledere opp gjennom som har gitt meg oppgaver som der og da har føltes for store og komplekse, men som i ettertid har vært de oppgavene jeg har vokst mest på, både som leder og enkeltindivid.

Hva er du mest stolt over i din (leder)karriere?
Her kan nevnes både små og store hverdagsmilepæler jeg er glad og stolt over. Av større prosjekter vil jeg fremheve utarbeidelsen av Tides bærekraftstrategi. Den markedsmessige reposisjoneringen av DSD AS, tidligere Det Stavangerske Dampskibsselskab, til å møte den nye satsingen innen mobilitet, hav, reiseliv og helse var også et stort prosjekt der jeg er stolt over resultatet.

Som kommunikasjonsleder vil jeg også trekke frem at jeg er stolt over hvordan teamet og menneskene i Tide-organisasjonen støtter, står opp for og hjelper hverandre i kriser, enten det var i pandemien eller er i krevende beredskapssituasjoner. Det er dessverre ofte i kriser man får kjenne på om man har lyktes med å etablere gode relasjoner og gjensidig tillit innad i organisasjonen. Det har jeg vært heldig å få oppleve selv om omstendighetene kunne vært bedre der og da.

Hvilke feil har du gjort, eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Det må være at jeg har vært med på å avslutte oppgaver «for tidlig», mens man burde stå i det lengre. Ett av de fagområdene jeg synes er mest spennende å jobbe med er implementering av strategier, lanseringer eller endringsprosesser. Samtidig har jeg erfart at man skal ikke undervurdere tiden det tar fra man annonserer noe nytt til endring, etterlevelse eller nye arbeidsvaner faktisk skjer i en organisasjon eller hos en målgruppe. Jeg tror nøkkelen ligger i å bygge solide, brede og langsiktige kommunikasjonsstrategier som sikrer at budskapet gjentas tilstrekkelig mange ganger og på ulikt vis - selv om det kan oppleves av avsender som unødvendig da nyheten eller budskapet allerede er kjent.

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere (som leder)?
«Vær nysgjerrig». En nødvendig egenskap om man skal lykkes som journalist. Jeg tror dessuten at det å være nysgjerrig på hva som skjer, trender, medmennesker eller folk generelt er en vesentlig ingrediens for å henge med, lære noe nytt, se enkeltmennesker. I tillegg til at det er et middel for å skape nye relasjoner.