Skip to content
Andre på skuten

Merima Bektesevic

Stilling/styreverv: Business Development Manager – Public Sector og Styrekandidat i Tide
Selskap: Capgemini

Skjermbilde 2023-11-07 kl. 15.20.16

Dine refleksjoner om styrearbeid

Styrearbeid er avgjørende for å sikre god styring og ledelse av en virksomhet. Gjennom Styrekandidaten har jeg og flere unge talenter i Bergen fått mulighet til å ta med seg ny kunnskap og perspektiver inn i styrerommet som har bidratt til nye løsninger og muligheter. Styrekandidaten er et utviklingsprogram som skal bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv, og til å heve kompetanse og gi styrer i Bergen bedre tilgang på kompetente unge kandidater.

Hvilke råd har du til onboarding og hvordan finne sin plass og rolle i et styre?

Gi nye styremedlemmer en grundig velkomstpakke som inkluderer virksomhetens historie, visjon, misjon, strategiske mål og referat fra tidligere styremøter. Det er viktig å ha en strukturert tilnærming til onboarding-prosessen for å sikre effektiv deltakelse i styrerommet. I tillegg mener jeg det gir større verdi til styret dersom det nye styremedlemmet vet på forhånd hvilken kompetanse man kan tilføre eksisterende styre og dermed hvilken rolle man kan fylle.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for at flere skal ta «insj», og med det mener jeg å ta initiativ for å utvikle sine faglige og personlige egenskaper. For å få dette til er det viktig å ha fokus på mangfold, inkludering og livslang læring.

Hva er du mest stolt over i din (leder)karriere?

Jeg er stolt over å ha vært med på vekstreisen til Capgemini Bergen der vi har gått fra 40 til nå ca 180 ansatte i løpet av fem år. I tillegg synes jeg det var utrolig stas å være topp tre finalist til Sunnivaprisen i 2022. 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?

Man blir aldri utlært på kommunikasjon, og dette er en av de vanligste fallgruvene både på jobb og privat. Folk har ulik verdensbilde og ingen er tankelesere. Ved å stille gode spørsmål er det lettere å forstå perspektivet til den andre og dermed unngå misforståelser som kan føre til dårlige beslutninger.

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere (som leder)?

Gjør det beste ut av situasjonen. All erfaring er god erfaring. Ting blir ikke alltid som man tror, men ta ansvar for din karriereutvikling og bruk ekstra tid i starten til å bli kjent med menneskene og hvordan virksomheten fungerer.