Skip to content
Andre på skuten

Solveig Holm

Stilling:  Senior Project Manager i NCE Seafood Innovation


Tidligere styreverv: 
Akvariet i Bergen, Regionalt forskningsfond Vestland, Design Region Bergen, Næringsstiftelsen Sparebank 1 SR Bank, Flimmer Film og Made Management

 

Image (1)-1-1

Solveig er opptatt av hvordan mennesker fra ulike miljø og bransjer samhandler på tvers for å utløse et potensial og for å finne løsninger på felles utfordringer. Som sosialantropolog er det nettopp samspill mellom mennesker som engasjerer henne.

Hva brenner du for? Eller hvordan mener du at vi best kan jobbe for et bedre samfunn-og næringsliv her vest? 

Gjennom mitt yrkesliv har jeg involvert meg i prosjekter som identifiserer utfordringer og kobler mennesker fra ulike miljøer, bransjer og bedrifter for å finne muligheter. Jeg brenner for samspill mellom folk med ulike perspektiv som i fellesskap kan bidra til prosjekter som er til beste både for bærekraftig næringsutvikling og samfunn!

Et slikt samspill er nettopp det vi så sist uke under One Ocean Week hvor mange forskjellige aktører og virksomheter samlet seg for å engasjere, inspirere og dele kunnskap om bærekraftig bruk av havet. Jeg har vært engasjert i dette samspillet siden vi startet arbeidet med Ocean Innovation Week og THE OCEAN tilbake i 2018. I samarbeidet mellom alle de involverte i Havbyen Bergen, har One Ocean Week vokst frem med masse aktivitet knyttet til havet. Det var en skikkelig bra uke med viktige tema på dagsorden, mange gode samtaler og relasjonsbygging på tvers av bransjer, miljøer og land. Dette lover godt for viktige samarbeidsprosjekter for fremtiden!

 

Hva er du mest stolt over i din (leder/styre)karriere? 

Jeg har erfaring fra flere styreverv, og jeg mener at styret er en uvurderlig ressurs for administrasjonen. Styret bør være støttende, utfordrende og bidra til å åpne nye dører. Styret skal ivareta en rekke formelle funksjoner, men jo mer mangfoldig styret er, jo mer supplerende kompetanse og bredere nettverk vil det være i virksomheten totalt sett. Mangfold i styret er derfor av stor verdi for virksomheten.

I min yrkeskarriere har jeg vært heldig å jobbe sammen med mange handlekraftige mennesker. Jeg er god til å inspirere og engasjere folk til å jobbe sammen om viktige prosjekt, og dette er jeg både stolt av samtidig som det gir meg inspirasjon.

Det er sjelden vi får til noe skikkelig bra helt alene, men i samarbeid kan vi være uslåelige. «The sound of one hand clapping» - vi er ikke noe uten å ha andre å relatere oss til eller samspille med.

 

Hvilke motgang har du hatt/møtt/ feil gjort som du har lært mest av?

Vi får ikke god fremdrift og resultat uten å ta sjanser, og det kan bli riktig og det kan bli feil. Så vi må tørre å risikere å feile for å innkassere suksessene. Dette gjelder både arbeidsoppgaver og personlige valg. Jeg har lært at mangel på kommunikasjon og involvering både kan føre til feil valg og sette stopper for prosesser, så dette er noe jeg har stort fokus på.

 

Hva er det beste rådet du har fått - eller gitt som leder?

Min aller første leder rådet meg til å sette av tid til ad hoc oppgaver, refleksjon og oppdatering. Dette har vært et verdifullt råd som jeg har tatt med meg og som jeg har gitt videre.

Jeg vil også fremheve betydningen av å se og høre alle mennesker. Vi har alltid noe å lære av mennesker med ulike perspektiver enn oss selv. Skal vi få til samarbeid for de viktige oppgavene må vi høre, se og respektere hverandre.