Skip to content
Andre på skuten

Henriette Thomsen

Stilling: Direktør for Innovasjon og Merkevare, Norgesmøllene AS

Styreverv: Styremedlem i Thomsen Gruppen AS og i Opus Ingredients AS

Skjermbilde 2023-09-27 kl. 13.01.45

Dine refleksjoner om styrearbeid - hvilke råd har du til å finne sin plass og rolle i et familieeid styre?  Styrearbeid er både verdifullt og viktig. For virksomheten og administrasjonen har styret en sentral rolle i å utfordre og motivere. Styret skal bidra til å utarbeide strategi, sette retning og være en god sparringspartner for ledelsen slik at de har gode forutsetninger for å drifte selskapet best mulig. Derfor er det viktig å være sin rolle bevisst; ha et «til selskapets beste» perspektiv og bidra på en måte som virker positivt på en virksomhetens utvikling, tempo og fremtid. I tillegg er det gøy og givende – å påta seg styreverv gir deg en unik mulighet til å bruke egen erfaring og kompetanse på nye og spennende problemstillinger. Samtidig er det en arena for å tilegne seg ny kunnskap som man kan ta med inn i eget arbeid samt knytte nye relasjoner.

Til dere som vurderer styrearbeid i en familieeid bedrift vil jeg si: «Familiebedriftene trenger dere!». I Thomsen Gruppen har vi de siste årene hatt to eksterne styremedlemmer. De har besittet kompetanse som vi har manglet og gitt et solid bidrag til gruppens omstrukturering og nye retning. Deres interesse for å sette seg inn i gruppens historie og situasjon, evnen til å utfordre oss og være tydelig på egne meninger mener jeg har stått sentralt ift å gjøre oss proffere og klar for fremtiden. Disse dimensjonene kan være nyttig for påtroppende styremedlemmer i en familiebedrift å ta med seg inn i arbeidet.

Hva brenner du for?
En god jobbhverdag! I lederrollen har du innflytelse til å påvirke og legge til rette for medarbeideres hverdag, muligheter og utvikling. Denne dimensjonen er det viktig at vi ledere er bevisst og forvalter på en ansvarlig måte. Selskaper er i dag avhengig av nytenkning og innovasjon for å holde seg relevant over tid. Det er derfor viktig at vi som ledere legger til rette for engasjement, nytenking og en «prøve og feile» kultur.  I kraft av eget lederskap etterstreber jeg å skape gode rammevilkår for folkene rundt meg.

Hva er du mest stolt over i din lederkarriere?
Det må være det jeg har fått til sammen med teamet mitt de siste årene. Gjennom stå på vilje, prøving og feiling, solid merkevare- og utviklingsarbeid samt lagarbeid har vi bidratt til å operasjonalisere Norgesmøllenes vekststrategi. Vi har, blant annet, tatt frem merkevaren Urkraft, etablert oss i flere nye kategorier med smakfulle produkter som granola og bars og revitalisert merkevaren Møllerens.

Hvilke feil har du gjort, eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg har gjort både feil og møtt motgang, men jeg vil trekke frem det jeg opplever har vært tøffest personlig. I 2016 sluttet jeg i jobben min for å tre inn i vår familiebedrift. Planen var jeg at skulle drive gruppen videre, på daglig basis, sammen med min fetter. Men jeg klarte ikke helt å finne min plass og kjente på at jeg trivdes best med å jobbe utenfor systemet. Dette var tøft å erkjenne. Jeg følte at jeg sviktet min fetter, familien og bedriften. Det tok derfor lang tid før jeg turte å dele det med min far og fetter. Når jeg først våget å ta praten ble det tatt imot med forståelse og omsorg. Læringen er å våge å snakke om det du opplever som vanskelig og krevende.
Nå har vi en modell der jeg, i kraft av å være medeier og styremedlem, er en sterk sparringpartner for min fetter og bidrar med ekstern erfaring inn i bedriften på løpende basis.  

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere (som leder)?
Kan ikke huske at jeg har fått et spesifikt råd, men jeg arvet kontoret mitt av en kollega. På kontoret henger det et bilde av en dame på kanten av et stupebrett med sitatet «Den som intet våger, intet vinner». I begynnelsen tenkte jeg ikke så mye over bildet på veggen. Men nå ser jeg til bildet og sitatet når jeg står overfor noe jeg opplever som utfordrende eller ukjent.