Skip to content
Andre på skuten

Michelle Williams

Stilling: CEO Clara Venture Labs

Styreverv: Styreleder Den Nationale Scene og Styreleder Additech AS 

Skjermbilde 2023-11-22 kl. 12.54.57

Hva kjennetegner et godt styrearbeid?

Listen over hva som kjennetegner et godt styrearbeid er omfattende, men jeg velger å trekke frem følgende: Gode forberedelser. Enten man er tiltenkt et styrelederverv eller som styremedlem er det viktig med gode forberedelser både FØR man tar på seg vervet og ikke minst i FORKANT av alle styremøtene.  Gode forberedelser er i stor grad også betinget at administrasjonen forbereder og sender ut gode saksdokumenter og at samspill mellom styreleder og administrasjonen evner å prioritere sakene. Styremøter som har en kvantitativ og ikke kvalitativ agenda blir ofte svært dårlige møter. Klar strategisk retning: Det er særdeles viktig at styret er engasjert i å utvikle og opprettholde en klar strategisk retning for organisasjonen. Dette innebærer å definere mål og prioriteringer, og sikre at virksomheten beveger seg i riktig retning. Jeg har alltid satt pris på egne strategimøter hvor man uavbrutt kan sette retning og sikre en bærekraftig utvikling av selskapet/organisasjonen. Godt samspill mellom styret og ledelsen: Det bør være en sunn dynamikk og åpent samspill mellom styret og ledelsen. Kommunikasjonen bør være transparent og tillitsfull, og begge parter bør ha klare roller og ansvarsområder. Spesielt styreleder må være tilgjengelig for leder av virksomheten (administrasjonen) for å være en god støttespiller og en trygg sparringspartner. Et godt styre har en flott balanse mellom å utfordre og å støtte administrasjonen. Risikostyring: Styret har ansvar for å vurdere og håndtere organisasjonens risikoer. Dette innebærer å ha god oversikt over potensielle trusler og muligheter, og å utvikle en effektiv risikostyringsstrategi.


Hvordan kan en best lykkes med riktig sammensetning og en god dynamikk i styrerommet?

Mangfold og kompetanse: Et godt styre bør ha en balansert sammensetning med ulike ferdigheter, bakgrunner og erfaringer. Dette bidrar til å gi en bredere forståelse av organisasjonens behov og utfordringer og vil være i stand til å se ting i et bedre perspektiv før beslutninger tas. Inkluderende lederstil og beslutningsprosesser: Viktig også at man bruker tid på å bli godt kjent med dem man skal jobbe i styret med. Det må legges opp til gode gjennomføringer av styremøter hvor det settes av nok tid til å få diskutert sakene og sikre gode beslutninger. Videre er involvering av alle styremedlemmer i beslutningsprosesser viktig for å fatte de beste beslutningene. Kommunikasjonsevner: Effektiv og god kommunikasjon er avgjørende. Styrelederen bør være i stand til å formidle komplekse ideer på en klar og forståelig måte, både internt i styret og utad til organisasjonens interessenter. Tillit og respekt: Bygg tillit og respekt mellom styremedlemmene og mellom styret og ledelsen. Tillit er avgjørende for å håndtere utfordringer og ta tøffe beslutninger.

Hva er de tre viktigste læringspunktene dine innen styrearbeid og ledelse så langt i karrieren?

Resultatbasert styring: Evnen til å evaluere og analysere resultater er viktig. Dette innebærer å forstå hvordan man effektivt bruker nøkkelindikatorer for ytelse og tilpasser strategiene basert på resultatene. Nøkkelindikatorer og andre måleparameter må være tydelig kommunisert i organisasjonen og følges opp jevnlig. Risikostyring: En nøkkelkomponent av strategisk ledelse er å effektivt håndtere risiko. Erfaringen min tilsier at vi ledere og styremedlemmer bør være i stand til å identifisere, vurdere og håndtere risikoer for å beskytte organisasjonens interesser og oppnå strategiske mål. Kommunikasjon (trygg og tydelig): Sterke kommunikasjonsevner er avgjørende for meg. Dette inkluderer evnen til å kommunisere klart og inspirerende, lytte effektivt og håndtere konflikter konstruktivt. Tydelige og trygge ledere bygger tillit! Teambygging: Å utvikle sterke og effektive team er også viktig for meg. Dette er vesentlig egenskap en god leder må ha for å oppnå organisasjonens mål. Dette innebærer å forstå hvordan man motiverer og støtter ansatte, fremmer samarbeid og utvikler talenter internt.

Hvilke gode råd har du fått? og vil du selv gi til dem som vurderer å ta steget opp som styreleder?

Forstå ansvar og forpliktelser: Før du aksepterer styreledervervet eller styrevervet, må du grundig forstå ansvaret og forpliktelsene som følger med rollen. Dette inkluderer juridiske, etiske og styringsmessige aspekter. Ha integritet og etisk bevissthet: Utvise høy etisk standard og integritet i alle aspekter av den rollen du påtar deg. Dette skaper tillit og bidrar til en kultur preget av ansvarlighet. Strategisk tenkning og forståelse for organisasjonens virksomhet: 
Jeg mener at en dyktig styreleder må ha evnen til å tenke strategisk og bidra til utviklingen av organisasjonens overordnede strategi. Dette innebærer å forstå bransjedynamikk, markedsforhold og langsiktige trender.

Du er mer klar enn det du kanskje tror - Det kan virke litt skremmende å tre inn i en litt ukjent rolle, men vær trygg på at du fikser dette. De som vurderer deg inn i ulike verv har gjort jobben sin med å kartlegge kandidater og kom frem til nettopp deg!