Skip to content
Andre på skuten

Wenche Kjølås

Stilling: COO hos Grieg Maturitas

Styreverv: Rimfrost Holding, Vital Seafood, Grieg Group Resources og Grieg Logistics

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.07.44

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Spennende å få hjelpe til i ulike bedrifter og bransjer med å utvikle selskap og organisasjoner til lønnsomme og konkurransedyktige virksomheter som skaper gode produkter og verdier både for eiere, ansatte og kundene og andre stakeholders. Hele næringslivet må nå omstille seg nå til «Netto null» og redusere utslipp etc., her har styret et særlig viktig ansvar fremover. Som styreleder har du stor påvirkning på strategi og retning. Det er viktig med god dialog, samspill og åpne og konstruktive diskusjoner med hele styret og ledelsen, - lytte og deretter evne å trekke konklusjoner. Som styremedlem må du bidra aktivt og konstruktivt, våge å være tydelig og si hva du forventer i styret – både av styreleder, styremedlemmer og ledelsen.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Jeg har fått være med å starte og utvikle flere bedrifter underveis i jobben som leder (eks. Kavli, Q-Meieriene, Grieg Green, Flytoget, Magseis), vært med å børsnotere flere selskaper og rigge de for et mer profesjonelt styringssystem, samt vært med å selge bedrifter som får utvikle seg i større miljøer (Keolis til Tide). Jeg er en pådriver for å få ting gjort, selv om de er krevende. Evnen til omstilling er viktig både for ansatte og bedriftene skal man komme videre. Jeg liker å forhandle og finne løsninger, og det har gitt gode resultater gjennom tidene i flere bedrifter. Ellers synes jeg det har vært og er veldig kjekt, å lære opp og løfte frem neste generasjons medarbeidere både i familiebedrifter gjennom generasjonsskifter og i andre bedrifter som satser på yngre krefter.  

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?

Timing er viktig, av og til har vi vært for tidlige ute og litt for utålmodig kanskje før vi gav oss, ref offshore vind satsing på tidlig stadium. Når man jobber med prosjekter og kjenner at det ikke ledes av riktige ressurser, er det viktig å følge intuisjonen og gjøre endringer før det går for langt, og man må bruke lang tid på å rydde opp i etterkant.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
Vær engasjert, åpen og ærlig - og gi rom for diskusjoner, lytt og lær – og konkluder.  Jeg er iboende service orientert og liker å bidra og hjelpe til med smått og stort – tror det er viktig å evne å forstå både det store bildet for selskapene og hvordan det jobbes internt.