Skip to content
Andre på skuten

Francine Mbanza Jensen

Stilling: Leder for Empo Flerkulturelt Ressurssenter i Kirkens Bymisjon

Styremedlem: Grønneviken AS, Jenza AS og Stiftelsen Bjørgvin Kirkelige Fond.

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.34.55

Mine refleksjoner rundt styrearbeid
Styret har overordnede ansvar for å lede selskapet. Styret skal blant annet sikre gode strategier og forvaltning. Styret bør derfor ha et mangfold av kompetanse og bakgrunn for å kunne ta bedre beslutninger. I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har bare menn i styret. Personer med minoritets bakgrunn blir sjeldent invitert inn i styrerommet selv om mange av dem har mye kunnskap og kompetanse. Tenk hvor mange perspektiver selskaper går glipp av. Næringslivet bør bli bedre på å se mangfold som en ressurs.

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Jeg er stolt over å ha fått min første lederstilling og få mulighet til å utvikle meg hver eneste dag.

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg feiler hver dag, men lærer av det. I starten av min karriere konsentrerte jeg meg om oppgaver og brukte ikke mye tid på å bygge relasjoner med kolleger. Nå prioriteter jeg å bygge relasjoner og tillit.

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
Det beste rådet jeg har fått har vært nettopp å bruke tid på å bygge tillit og relasjoner med de jeg leder. Det har jeg fokusert på fra dag én og det har gjort jobben min mye enklere. Det har vært viktig for meg å gå inn i ledelse for å påvirke likeverdige mennesker, ikke for å demonstrere makt og styrke.

 
Hva brenner du for?
Jeg brenner for mangfold og representasjon. Jeg drømmer om et samfunn der alle skal få like muligheter til å bidra med det de kan.