Skip to content
Andre på skuten

Peggy Krantz-Underland

Stilling: Direktør Konsernrevisjon og -gransking Equinor
Styreverv: Bergen Næringsråd (nestleder) Hordfast, Steady Bergen, Pål Krantz Friko Holding AS, Pål Krantz AS

Skjermbilde 2023-10-04 kl. 09.20.44

Dine refleksjoner om styrearbeid - (hvilke råd har du til å finne rett dynamikk og kompetanse i et styre?
Jeg synes at styrearbeid er svært givende og liker det ansvaret det medbringer. Og det er en viktig erkjennelse at styrearbeid medfører ansvar og plikter - det kan være juridiske krav, etiske retningslinjer eller organisatoriske aspekter. Som styremedlem skal du bidra til å sette retning, etablere strategi og mål, delta i organisasjonens utvikling, forstå og bidra til styring av risiko og samt overvåke organisasjonens økonomiske situasjon. Du har også en rolle i å evaluere ledelsen.
Et hvert styre kan ha unike behov og forventninger, så det er viktig å skaffe seg ha en god forståelse av roller og ansvar, samt forventninger til de ulike styremedlemmene. For å få en god dynamikk og kompetanse i et styre, tror jeg det er viktig å ha et bredt sammensatt styre, med mangfold i kompetanse, alder og kjønn. Da kan man ha et styre som godt utfyller hverandre til beste for selskapet det skal støtte. Et styre bør også være sammensatt av uavhengige rådgivere som er engasjerte, interesserte og støttende og ikke minst har en god evne til å samarbeide.

Hva brenner du for?
Jeg er veldig nysgjerrig på hva som er god ledelse og på å finne ut hvilken ledelse som virker i en dynamisk og moderne verden hvor mange rammebetingelser er i ferd med å endre seg vesentlig, blant annet som følge av nye teknologier. Hvordan skal vi få medarbeidere til å ønske å levere til sitt fulle potensiale? Jeg ønsker endring, inkludering og mangfold velkommen, og har erfart at diverse team som er møtt med klare forventninger og føler seg støttet – de presterer bedre.

Hva er du mest stolt over i din (leder)karriere?
Jeg er stolt av det jeg har fått til sammen med de teamene jeg har ledet. Det som gleder meg mest, er når jeg ser at teamene jeg leder får det til sammen. Når de leverer på sitt beste. Jeg blir glad når folk både føler at de får brukt potensialet sitt og føler seg verdsatt – utfordret og støttet.
Jeg er også stolt over å ha fått så mange muligheter til å utvikle mitt eget potensiale i alle de årene jeg har vært i Equinor og synes selv at jeg har en utrolig spennende karriere å se tilbake på. Blant annet var det utrolig givende å få tilliten til å være direktør for den globale kontraktsporteføljen vår – med 150 milliarder i årlig omsetning, 750 fantastiske ansatte og 8000 direkte leverandører.
I forhold til Styrearbeid vil jeg trekke frem det å ha bidratt til etableringen av Future Proof, en samarbeidsplattform for etterlevelse av menneskerettigheter, samt etableringen av leadHERship, en møteserie om å ønske eller tørre å være leder, spesielt rette mot kvinner.

Hvilke feil har du gjort, eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg er nok et utålmodig JA-menneske som har lyst å få mye gjort så raskt som mulig. Det gjør meg til en som forventer og krever mye av dem jeg jobber med, akkurat som jeg forventer av meg selv. Jeg tar på meg mye, noen ganger for mye. Jeg har måttet lære meg å delegere mer, si nei til en del ting og senke ambisjonene til tider.  Det å være en god lytter, og erkjenne at ikke andre er som deg eller ønsker det samme som deg i den rekkefølgen eller det tempoet, har jeg lært mye av.

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere?
Det er å være meg selv og alltid opptre med integritet og i tråd med mine verdier. Det har hjulpet meg når jeg har stått overfor vanskelige beslutninger. Jeg står opp for det jeg tror på. Så har jeg vært heldig å ha mange gode rådgivere på min vei, blant annet min tidligere sjef, Margareth Øvrum. Hun har pensjonert seg fra Equinor nå, men er fortsatt aktiv som styremedlem i noen av verdens største selskaper.