Skip to content
Andre på skuten

Arne-Christian Haukeland

Navn: Arne-Christian Haukeland

Stillingstittel: Seksjonsleder for virksomhetsstyring, økonomi og juridisk funksjon hos Vest politidistrikt.

IMG_6234

Hva motiverte deg til å ta det noe uvanlige steget fra bank og finans til politiet?IMG_6234

Politiet står i en spennende brytningstid med mange store utfordringer foran seg. Det gir motivasjon å bruke min erfaring fra privat sektor inn i offentlig sektor. Det er også spennende og utfordrende å få en sentral plass i arbeidet med hvordan politiet på Vestlandet best mulig kan løse sitt viktige samfunnsoppdrag i årene fremover med sine begrensede ressurser. Jeg ser også veldig frem til å komme i en ny organisasjon som kan gi meg nye impulser og ny læring. Jeg har alltid søkt meg til nye utfordringer og det ukjent også i mine mange år i DNB.
 

Hvordan tror du dine erfaringer fra DNB kan bidra positivt til din nye rolle?

DNB har i mine nesten 30 år vært igjennom mange store endringer. Jeg har fått satt midt i noen av disse blant annet i min rolle som administrerende direktør i DNB Luxembourg og i omstrukturering av DNBs Asia virksomhet. Finans har også gått fra å være preget av mye manuelle tjenester til å være høyt digitalisert og kompetanse-orientert. Mye av denne erfaringen tror jeg kan komme til nytte i politiet. I tillegg tror jeg min 30 årige ledererfaring fra inn- og utland gir meg viktig kompetanse inn i min nye rolle for å bidra til enda bedre utnyttelse av politiets tilmålte ressurser. Det å blande ulike erfaring, bakgrunn og kompetanse gir alltid spennende utvikling. Derfor kan mine erfaringer fra en helt annen sektor gi nye perspektiver inn i møtet med mye erfaring og kompetanse i organisasjonen jeg nå går til.

Hva ser du selv på som de største utfordringene ved å gå fra privat til offentlig sektor? Er det noe du gruer deg til?

Det er veldig sjelden jeg gruer meg til noe. Det er jo nettopp det ukjente som gir meg energi og som gjør at jeg gleder meg til denne nye utfordringen. Med lang fartstid i DNB er klart en av mine styrker det at jeg kjenner organisasjonen og ikke minst handlingsrommet. Dette vil jeg mangle helt i den nye organisasjonen. Det tror jeg kan bli en spennende utfordring.
 

Hvilke råd vil du gi til andre som vurderer et lignende karriereskift?

Søk nye utfordringer og ta utradisjonelle valg. Som en av mine ledere i DNB sa når jeg nå sluttet. "Takk for at du viser vei nok en gang".  Å ta utradisjonelle valg er berikende for en selv og utradisjonelle valg er også en berikelse for en organisasjon. Alt for mange er alt for trygghetssøkende. Tør å utfordre komfortsonen. Det er sjelden en angrer på det. Jeg vil også utfordre til å søke internasjonal erfaring. Det å arbeide med mennesker fra mange ulike kulturer er  berikende og gir helt nye perspektiver og syn på hvordan en kan løse nye problemstillinger.

Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra kollegene dine og nettverket ditt etter at de ble kjent med karriereskiftet?

"At du tør" er vel det jeg har hørt mest. Det at jeg tør å forlate DNB etter så mange år i konsernet og i min alder har åpenbart vakt oppsikt. Det var ikke en tanke som streifet meg da jeg tok beslutningen at dette var noe å tørre.

 

Du har en lang og solid erfaring med økonomistyring fra store, komplekse organisasjoner, som ville være nyttig og verdifullt inn i mange styrerom. Hvilke styrer kunne du selv tenke deg å posisjonere deg for?

Jeg tenker jeg sitter på to viktige kompetanser. Den ene åpenbare er at jeg har satt mange år i ulike lederposisjoner i inn og utland både i DNB og i store frivillige organisasjoner. Det å ha arbeidet både i Norge og internasjonalt i lederrollen har gitt meg mye ledelseserfaring som andre organisasjoner kan ha nytte av. Det andre området er min internasjonale kompetanse. Jeg har selv ledet en stor bedrift i flere land og med store lokale organisasjoner, men jeg har også med mine 25 år med internasjonal erfaring rådgitt norske bedrifter i en rekke bransjer fra hele landet med hva som er viktig i deres internasjonaliseringsløp. Min internasjonale breddekompetanse fra og med norsk næringsliv er ganske unik og noe jeg gjerne vil dele med andre bedrifter og som også vil gi meg inspirasjon. Jeg underviser også på NHH innen faget Internasjonal ledelse basert på mine erfaringer.