Skip to content
Andre på skuten

Ellen Anthea Gooderham

Stilling: Senioradvokat, SANDS Advokatfirma

Skjermbilde 2023-08-30 kl. 10.03.08

Mine refleksjoner rundt styrearbeid:

Som arbeidsrettsadvokat er jeg først og fremst i kontakt med styrer i virksomheter enten i forbindelse med større omstillingsprosesser, virksomhetsoverdragelser eller i forbindelse med ansettelse eller avsettelse av daglig leder. Det er alltid spennende å få et blikk inn i styrerommet!  Arbeidet i styrene avhenger naturlig nok både av størrelsen på styret og sammensetningen, men ansvaret til et styre er jo i bunn og grunn det samme. Jeg liker derfor å se for meg styret med dets medlemmer som virksomhetens indre organer; man trenger de ulike og det må være et godt samspill for å sikre vekst og verdiskapning. Har man i tillegg styremedlemmer med et bankende hjerte og en stadig nysgjerrighet for bransjen man er i tenker jeg virksomheten er på god vei. Som advokat må jeg selvsagt også nevne at det er viktig å være bevisst på det ansvaret man har som styremedlem - så husk ansvarsforsikring!

 

Hva er du mest stolt over i din karriere?
Jeg beveger meg stort sett raskt videre og bruker lite tid på å gå rundt og være stolt av egne prestasjoner. Men om jeg skal trekke frem noe så må det være at jeg hadde min første prøvesak for Høyesterett rett fra foreldrepermisjon mens jeg fortsatt ammet det som iallfall føltes som halve natten. Jeg er stolt over at jeg kastet meg ut i det og greide det! Ellers kjenner jeg på stolthet om vi er et team som leverer et godt produkt sammen. 

 

Hvilke feil har du gjort eller motgang har du hatt som du har lært mest av?
Jeg har lest at de fleste egentlig er ganske dårlige til å lære av egne feil fordi man ikke er spesielt mottakelige for den læringen der og da. Jeg går ikke rundt og husker på feil særlig lenge, men håper jeg evner å omsette erfaringene til løpende forbedring. Der jeg vet jeg er blitt litt bedre er å prioritere hva jeg skal si ja til og hva det er helt greit å takke pent nei til. Det er en helt nødvendig øvelse for en som er mest glad i å si ja til det meste!

 

Hva er det beste rådet du har fått i din karriere som leder?
De beste rådene er ting som ikke nødvendigvis var ment som råd, men som kloke folk har sagt og som av en eller annen grunn har festet seg. En av de tingene som henger igjen er så enkelt som "ta stilling".  Poenget er enkelt, men viktig.  Særlig som fersk i en setting, men også ellers, er det viktig å sette seg inn i ting skikkelig og  tørre å ta stilling før man involverer noen som man tenker er mer erfarne enn seg selv. Slik får man bedre diskusjoner rett og slett!