Skip to content
Andre ved roret

Kjersti Solbakken er ny direktør i Bergen Kunsthall

Ved roret Bergen kunsthall

Bergen Kunsthall og Matae har gleden av å kunne annonsere Kjersti Solbakken som ny direktør, i en åremålsstilling på fem år med tiltredelse 01. oktober 2024.

Vi i Matae gratulerer både Bergen Kunsthall og Kjersti Solbakken med et godt valg. 

Kjersti Solbakken (f. 1984, Valnesfjord) er frilanskurator, skribent og institusjonsleder basert i Oslo. Hun er for tiden engasjert som kurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) 2024, organisert av Nordnorsk kunstnersenter.

Solbakken: «Bergen Kunsthall evner å presentere et ambisiøst, eksperimentelt og sjangeroverskridende program som treffer et bredt og engasjert publikum. Dette er et resultat av et mangeårig målrettet arbeid som jeg ser frem til å videreføre sammen med både nåværende og fremtidige samarbeidspartnere, et aktivt styre og en kunnskapsrik stab som jeg gleder meg enormt til å bli kjent med!»


Mellom 2017 og 2022 var Solbakken engasjert som daglig leder for Kunstnerforbundet, ett av Skandinavias eldste kunstnerstyrte visningssteder med et program bestående av over 20 utstillinger i året. I løpet av hennes periode ved institusjonen ble atelierfellesskapet og formidlingstiltaket Atelier Kunstnerforbundet etablert i Kunstnerforbundets egne lokaler midt i Oslo sentrum.

Solbakken har vært daglig leder for Galleri Format og Fotogalleriet og har kuratert utstillinger for institusjoner som Astrup Fearnley Museet, Hordaland Kunstsenter og Vestlandsutstillingen for å nevne noen.

«Bergen Kunsthall er en sentral møteplass med en særegen 186 år lang historikk, hvor live-opptredener, utstillinger, publikasjoner, kunnskapsproduksjon, formidlingstiltak og en kontinuerlig samtale om kunst samles under ett og samme tak. Institusjonen har en helt unik posisjon i en rekke kunstkontekster på nasjonalt og internasjonalt nivå, blant Bergens befolkning og i byens vidtfavnende kulturfelt. Det er med stor iver jeg har takket ja til oppgaven det innebærer å lede institusjonen inn i en ny periode», sier Kjersti Solbakken.


Som aktiv initiativtaker i det selvorganiserte feltet har hun bidratt til etableringen av plattformer som Feil forlag og visningsrommet Holodeck og var i en periode medvirkende i Tekstallianse – en nordisk festival for mikroforlag og trykksaker.

Solbakken var i 2023 oppnevnt kurator for Øyepå Oslo arrangert av Nordland Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Oslo DKS, Kulturtanken og Nasjonalmuseet. Hun er del av KOROs kuratorgruppe i LES – Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg, 2023-2024. Hun er tidligere styremedlem i UKS – Unge Kunstneres Samfund og Norsk Kuratorforening. Siden 2023 har hun vært OCA jury medlem.

Utdanning inkluderer MA i kuratorpraksis ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB og BA i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo. I 2022 ble hun tildelt kurator-residency ved International Studio & Curatorial Program (ISCP) gjennom OCA.

Styreleder Jette F. Christensen uttaler: «Bergen Kunsthall så etter en dyktig leder som kunne vise til å få det beste ut av en faglig sterk stab. Vi så etter en direktør med bredt internasjonalt nettverk, forståelse for institusjonen og dens rolle i Bergen og verden. Etter en bred prosess med behandling av 75 søknader og mange gode intervjurunder med nasjonale og internasjonale kandidater er vi glade for at Kjersti Solbakken takket ja til å bli vår nye direktør og flytte til Bergen.»


Vi ser frem til å følge Kunsthallen og Kjersti i arbeidet videre med å levere kompromissløs samtidskunst på et nasjonalt og internasjonal nivå.