Skip to content
Andre ved roret

Ny lederduo i BIT Teatergarasjen

IMG_4302

 

Matae fikk det spennende oppdraget med å finne nye ledere til BIT Teatergarasjen. Nå er Bettina Kogler fra Østerrike ansatt som ny teatersjef og Tine Rude har fått rollen som administrativ leder.

Kogler (49) er en internasjonalt anerkjent kulturleder som kommer fra stillingen som direktør ved Tanzquartier Wien, en av Østerrikes viktigste scener for samtidsscenekunst. Rude (49) har omfattende bakgrunn fra kunst, kultur og organisasjonsledelse i offentlig sektor og private organisasjoner.

BIT Teatergarasjen ønsket seg en teatersjef med en tydelig kunstnerisk visjon forankret i solid teaterfaglig kompetanse. Styret ville at vi i Matea skulle se etter kandidater med bred erfaring fra kunstnerisk og kuratorisk arbeid som ville være i stand til å løfte fram det siste på samtidsfeltet innen teater, dans og performance. Samtidig skulle den nye teatersjefen ha stort nettverk og gode relasjoner innenfor scenekunstfeltet nasjonalt og internasjonalt, og kunne vise til et kunstnerisk og kulturpolitisk engasjement utenfor teateret. Teatersjefen vi var på jakt etter måtte også motiveres av å videreutvikle BIT Teatergarasjen som organisasjon, og forberede og gjennomføre flyttingen til nye lokaler i Sentralbadet Scenekunsthus.

Kogler har gode skussmål for å utvikle kunstneriske visjoner og programmer preget av mangfold og eksperimentering – og hun legger vekt på å adressere samfunnsutfordringer gjennom samtidskunsten. Med et stort internasjonalt nettverk, er Kogler en kandidat som har alle muligheter for å styrke BIT Teatergarasjens posisjon både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Jeg er glad og spent på denne nye utfordringen i Bergen. Jeg har alltid sett opp til BIT Teatergarasjen som en av de mest progressive aktørene innen samtidsteater og dans i Europa. Jeg tror på betydningen av scenekunst for samfunnet vårt, da den gir enorm mulighet til å dykke ned i dype kilder av menneskelig kreativitet for å konfrontere virkeligheten i nåtiden og jobbe mot en bedre fremtid, sier Kogler.

Vi i Matae har jobbet tett med innstillingsutvalget og har etter en grundig prosess funnet at Kogler har en bakgrunn, erfaring og lederegenskaper, som gjør henne til rett person til å ta BIT Teatergarasjen videre i en spennende og omstillingskrevende tid frem mot og inn i Sentralbadet Scenekunsthus.

Kogler skal danne den nye lederduoen sammen med Tine Rude (49), som blir administrativ leder. Rude kommer fra stillingen som seksjonssjef ved Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, Seksjon for kunst og kulturutvikling, i Bergen kommune. Hun har bakgrunn fra scenekunstfeltet og var tidligere daglig leder for Borealis – en festival for eksperimentell musikk.

I jakten på en ny administrativ leder så vi etter kandidater som kunne bli en støttespiller for teatersjefen i arbeidet med å ivareta og utvikle BIT Teatergarasjens posisjon som en markant og nytenkende kulturaktør i Bergen, i Norge og internasjonalt. Det var viktig for styret og innstillingsutvalget at en administrativ leder ville være i stand til å legge til rette for en smidig flytteprosess til Sentralbadet Scenekunsthus, der et godt samarbeid med andre interessenter og samarbeidspartnere blir sentralt.

Sammen med innstillingsutvalget fant vi at Rude har erfaring med internasjonale samarbeid og organisasjonsbygging i tillegg til god kjennskap til scenekunstfeltet, samt til lokale, nasjonale og internasjonale støttespillere og strukturer. Hun har også politisk og administrativ innsikt og verdifull kjennskap til og et brennende engasjement for scenekunstfeltet. Rude er etter vår oppfatning en god match for BIT Teatergarasjen.

BIT Teatergarasjen har en stor plass i mitt hjerte og jeg gleder meg til å komme tilbake til scenekunsten og sammen med hele organisasjonen å tydeliggjøre hvilken kraft kunst og kultur kan ha i vårt samfunn for å skape åpne, inkluderende arenaer som gir ny innsikt og perspektiv til oss alle, sier Rude. 

Kogler og Rude tiltrer i stillingene fra 1. august.

 

Referanser

Gunn-Vivian Eide, Styreleder BIT Teatergarasjen:

Det var en stor fornøyelse å samarbeide med Matae da vi ansatte ny teatersjef og samtidig ny administrativ leder. Vi fikk gode og nyttige innspill fra Matae under hele prosessen, og de strakk seg virkelig langt for å finne de beste kandidatene til oss. Matae bidro til at intervjuene ble effektive og avklarende, og de gjorde grundige undersøkelser rundt kandidatene vi vurderte. Vi vil takke Matae for god hjelp i den viktige prosessen!

 

Bettina Kogler:

"I had an opportunity to work with Roy Tore Lysen Jensen at Matae through the recruiting process for the artistic director position at BIT Teatergarasjen in Bergen. In my professional life as artistic director of in the field of art and culture, I have experienced several recruitments processes already. Roy Tore has shown his highly professional skills in communication—understanding the needs and expectations of involved parties, with a sense of ease and lightness.

Although these processes are intense and stressful by nature, he managed to create a warm atmosphere, in which we could discuss things openly and honestly. I felt that I was able to present my ideas in the best way possible, and those were heard and understood. Throughout the weeks of the recruitment, Roy Tore always delivered the procedures and steps clearly and calmly. I can highly recommend working with Roy Tore Lysen Jensen and Matae".

 

Tine Rude:

"Det var en effektiv og spennende prosess som Matae ledet meg gjennom. Jeg ser frem til å begynne i denne nye jobben, og føler meg godt informert og rustet for hva som venter. Matae ga inntrykk av godt kjennskap til jobben som de rekrutterte til, samtidig som de tenkte utenfor boksen og tilrettela utifra hvilken vei prosessen tok. Jeg følte meg svært godt ivaretatt underveis, og opplevde at også jeg selv ble tydeligere i mine verdier og kvalifikasjoner i løpet av våre samtaler. Jeg setter også stor pris på at Matae legger til rette for oppfølging og samtaler i løpet av det første året, og dermed også viser at de har lyst å være med hele veien inn i krevende rekrutteringsprosesser, som ikke alltid stopper ved signering av kontrakten."