Skip to content
Andre ved roret

Varanger Museum - Direktør

Varanger - Direktør

 

Matae har hatt det viktige oppdraget med å finne ny direktør til Varanger Museum. Den rette matchen er Berit Nilsen!

Matae har jobbet tett med styret ved Varanger museum for å finne den nye direktøren for det konsoliderte museet med avdelinger i Vardø, Vadsø og Kirkenes. Nå er Berit Nilsen fra Bjørnavatn i Sør-Varanger kommune ansatt i stillingen.

Nilsen er utdannet lingvist fra Universitet i Beijing og har jobbet ved den svenske ambassaden i den kinesiske hovedstaden. Hun har også master i offentlig ledelse og styring fra Universitetet i Tromsø. Nilsen har jobbet ved Grenselandsmuseet i 12 år, de siste ni årene som avdelingsleder. Det var 20 søkere til direktør-stillingen.

Varanger museum har vært min arbeidsplass i de siste 15 årene, og jeg ser frem til å fortsette å jobbe sammen med mine kolleger, men nå i en annen rolle, sier Nilsen.

Hun har ambisjoner om å samarbeide bredt for å øke Varanger museums synlighet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Styret er svært tilfreds med en profesjonelt gjennomført ansettelsesprosess, og vi er glade for å ha Berit Nilsen med på laget og ønsker henne velkommen som ny direktør.  Vi ser fram til godt samarbeid i tiden som kommer, sier styreleder Gunn-Bodil Mathisen.

Hun mener det å skape trygge møtearenaer, der de ansatte opplevde å bli involvert i prosessen, har vært nøkkelen til at Varanger museum nå får en godt kvalifisert og stødig direktør som kan videreutvikle museet. Mathisen er tilfreds med samarbeidet styret har hatt med Matae.

Matae besøkte avdelingene i Kirkenes, Vadsø og Vardø for å møte ansatte, se våre lokasjoner og kjenne på avstander og kulturforskjeller.  De tilegnet seg kunnskap om Varanger museum og hvilken kompetanse og egenskaper vår nye direktør burde besitte. Matea leverte også en grundig innsiktsrapport om Varanger museum IKS, som styret ser kan bli et viktig verktøy når de nå skal bygge broer mellom styret, ledelsen og alle de ansatte, sier Mathisen.

Matae gratulerer Varanger Museum og Berit Nilsen med et godt og riktig valg for begge!

Foto av Berit Nilsen: Silje Kvammen