Skip to content
Alle tidligere stillinger

Grieg Maturitas søker bærekrafts- og finanscontroller

Situasjonsbilde 7

Grieg Gruppen har store ambisjoner for arbeidet med bærekraft. Vi tar initiativ i mange næringer for å finne globale løsninger som skaper verdi og sikrer en bærekraftig framtid for nye generasjoner.  

Vi ser nå etter en bærekrafts- og finanscontroller til Grieg Maturitas, holdingselskapet til Grieg Gruppen, som ytterligere styrker vårt søkelys på bærekraft. Du skal sørge for at vi på gruppenivå rapporter i tråd med gjeldende krav, regelverk og standarder – og samtidig sikre pålitelig og sammenlignbar rapportering på tvers av selskapene i Grieg Gruppen. 

I denne rollen blir du en støttespiller og ressurs for administrasjonen i Grieg Maturitas når vi skal utvikle og koordinere rutiner og retningslinjer for bærekraftsrapportering, særlig i henhold til EUs bærekraftsdirektiv (CSRD), men også annen relevant rapportering på bærekraftsområdet.  

Du skal skaffe innsikt, gi råd og skape trygghet for at selskapet rapporterer til rett tid med høy kvalitet. Du skal også samordne og være garantist for at vi henter nødvendig data på en effektiv måte med god struktur. Samtidig skal du sette oss i stand til å kommunisere tydelig og effektivt om våre bærekraftsinitiativer og -resultater internt og eksternt.  

Vi ser etter deg som har en relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå, fortrinns med økonomi- og bærekraftemner i fagkretsen. Du har minimum to til tre års jobberfaring, der du har opparbeidet innsikt i og kunnskap om bærekraft og rammeverk for rapportering, særlig CSRD. Det er en fordel om du har kompetanse på bruk av digitale verktøy som Power BI som hever kvaliteten på analyser og presentasjoner. 

Du har en god forretningsforståelse, er analytisk anlagt og jobber systematisk og strukturert. Du er nøyaktig, trives med å jobbe nede i detaljene og har stor gjennomføringskraft. Du tar initiativ, har gode samarbeidsevner og motiveres av å jobbe på tvers av ulike selskaper og nivåer i Grieg Gruppen.  

I denne rollen får du en unik innsikt i forretningen i et av Bergens mest fremtidsrettede selskap som har satt bærekraft høyt på agendaen. Hos oss får du anledning til å påvirke, men også til å lære og til å utvikle deg.  

Interessert eller har du lyst til å vite mer? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Matae ved Roy Tore Lysen Jensen, tlf. 909 20 447 eller Maria Gunnarsen, tlf. 959 09 932.Søknad med CV sendes snarest og senest innen 28.04.2024 via matae.no. Søknader behandles fortløpende.   

Om Grieg Maturitas 
Grieg Maturitas er holdingselskapet i Grieg Gruppen og sikrer eierens kortsiktige og langsiktige interesser. Selskapets administrasjon fungerer også som «family office» og leverer ekspertise og tjenester innen kommunikasjon, juridiske forhold, IT, compliance, økonomi, investering og cyber security.