Skip to content
Andre på skuten

Cathrine Ødegaard

 

Navn: Cathrine Ødegaard

Stilling / Styreverv: Agency Director Innovation and Strategi i Sopra Steria, og styremedlem i Tufteland IT Consulting. 

 

IMG_5595

Kort oppsummering og spennende prosjekter Cathrine holder på med/planlegger?
Cathrine har over 15 års erfaring fra arbeidslivet. Hun har lang erfaring fra finans, og har jobbet med digitalisering på tvers av offentlig og privat samarbeid med noen av Norges sterkeste merkevarer. De siste to årene har hun vært med å bygge opp kontoret til Sopra Steria i Bergen. Hun kombinerer strategisk forretningsrådgivning med operativ utviklingsledelse på tvers av ulike avdelinger og tverrfaglige prosjekt.

– Jeg ser at de store trendene treffer hverandre, hvor det å lykkes med å bli smidig, forstå markedet og kunder, lykkes med satsning på KI (kunstig intelligens), og bærekraft, ofte handler om å få virksomheter til å bli mer datadrevet. Akkurat nå lager vi en rapport for muligheter og risiko knyttet til bruk av KI for en stor kunde. I tillegg jobber jeg med hvordan vi kan levere tverrfaglige team og prosesser effektivt, strukturert og strategisk for å bli den beste digitaliseringspartneren for våre kunder. 

Mine refleksjoner / råd om hva som kjennetegner godt styrearbeid:
Det er flere ting som kjennetegner et godt styrearbeid. Basert på egen erfaring vil jeg trekke frem følgende: 

  1. Godt samarbeid og tillit mellom administrasjon og styret er viktig for å sette retning, skape leveranseevne og rom for å respondere på markedsendringer. 
  2. Styret er med å sette retning og skal være en god sparringspartner. For å kunne gjøre dette i praksis krever dette struktur og godt forarbeid. For viktige saker utarbeides det relevant dokumentasjon som blir gitt i god tid før møtet. Saker som skal besluttes merkes og referat føres med tilhørende beslutninger. I selve møtet er det viktig med rom for diskusjon og spørsmål. 
  3. En styreleder som er samlende er gull verdt når krevende saker diskuteres 
  4. For å kunne vurdere og agere på hvordan muligheter og utfordringer treffer virksomheten er det viktig å kjenne egen strategi og virksomhetsstruktur. 

Hvilke råd har du til eiere og styrer?
Verden utvikler seg raskere og det er mange faktorer som kan påvirke et styre sin beslutning. God posisjonering for vekst og utvikling krever at du er tett på markedsbehovet, sammen med en forståelse for de teknologiske mulighetene og regulatoriske rammene. Digitalisering, innovasjon og ny teknologi slik som KI, kan sette press på eksisterende forretningsmodeller. Da gjelder det å teste raskt og forstå hvordan dette treffer virksomheten.

Ta kalkulert risiko, benytt data du har og suppler med annen data og kvalitativ innsikt. Se ikke bare på hva brukere gjør men hvorfor de gjør det. Ved å finne de reelle motivene og mønstrene kan du enklere utvikle relevante løsninger, tjenester og vurdere fremtidige partnerskap. Test ut tidlig, lær, juster, kast og skaler. Slik kan virksomheten investere i teknologi på en fornuftig måte, snu i tide og øke sannsynligheten for å lykkes. 

Think big, start small and scale up 🚀

Hva brenner du for? Eller hvordan mener du at vi best kan jobbe for et bedre samfunn-og næringsliv her vest?Jeg brenner for mangfold, og spesielt innenfor teknologiområdet. Skal vi utvikle de beste løsningene må de også speile samfunnet sitt behov. Her trenger vi å vise frem teknologiområdet på nye måter, og jeg synes det er inspirerende å se initiativer slik som Girl Tech Fest og digitalt utenforskap settes på agendaen. Vi trenger gode rollemodeller, skape engasjement, møteplasser og treffe folk der de er. 

Hva er du mest stolt over i din (leder/ styre)karriere?
Jeg er utrolig stolt over at vi jeg har vært med på å bygge opp et miljø i Bergen med 170 fantastisk dyktige konsulenter, der vi setter ansatte i sentrum og skaper et godt klima for samarbeid, selv når vi vokser. Vi kaller dette Power of Sharing, som betyr at vi deler kunnskap på tvers og hjelper hverandre. Dette gjør at når vi skal løse en utfordring har vi over 3300 medarbeidere vi kan spørre om hjelp. Dette er både smart og lønnsomt.

Hvilke motgang har du hatt/møtt/ feil gjort som du har lært mest av?
En feil jeg har lært av er å ikke undervurdere verdien av god forankring for å få folkene med seg. Dette gjelder for alle nivå, fra ansatt til fagområder og til styresaker. Her holder det ikke å bare tenke på de formelle strukturene og rollene. Kommunikasjon på rett nivå og til rett tid er viktig, og gjenta gjerne budskapet ditt igjen og igjen. Lytt, undersøk og få med deg nøkkelpersoner, rollemodeller og endringsagenter som kan gi deg verdifull innsikt og erfaringsdeling underveis.  

Hva er det beste rådet du har fått - eller gitt som leder?
  • Vær tydelig på å kommunisere retning og gi dine ansatte ansvar og rom til å løse oppgaven. Med en coachende tilnærming skaper du bedre forankring og eierskap hos dine ansatte, samtidig som du selv er åpen for ny informasjon og justering underveis. Flinke folk vil jobbe med andre flinke folk.
  • Skap nettverk intern og eksternt, dette gir en bedre forståelse og kortere vei til informasjon og beslutninger når det trengs.