Skip to content
Andre på skuten

Louise Korsbæk Sondrup

Navn: Louise Korsbæk Sondrup 

Stilling / Styreverv: Fremtidsoptimist og Manager Innovation at Eviny 

 

Image (6)-1-1

Kort oppsummering/intro av Louise og hva Eviny har for et viktig samfunnsoppdrag.
Jeg er en danske som havnet i Bergen på grunn av en svensk mann, og ble værende på grunn av jobben og min store forkjærlighet for natur og ski. Tilfeldigvis endte jeg opp i energibransjen da jeg flyttede til Bergen og jeg har jobbet i ulike roller hos BKK/Eviny de siste 12 årene. Den grønne tråden i karrieren min har vært endring og mennesker, og siden 2017 har jeg fokusert på innovasjon og forretningsutvikling.  

Eviny er Vestlandets største teknologi- og fornybarkonsern. Siden 2017 har Eviny satset på innovasjon og elektrifisering og mitt team har hatt ansvaret for at skape ny topplinje. Nå rigger Eviny seg for et avgjørende tiår som vil kreve store investeringer i fornybar energi og økt kapasitet i strømnettet. Vi skal faktisk investere like mye de neste ti årene som verdiene vi har skapt de siste 100. Det betyr at det blir mindre kapital tilgjengelig til å skape nye kundenære produkter og tjenester. Så Eviny er i en brytningstid hvor vi jobber med å se på hvordan vi skal få innovasjonskapasiteten enda tettere på kjernen.  

Mine refleksjoner / råd om hva som kjennetegner godt styrearbeid:
Mangfold og psykologisk trygghet er nøkkelen til å utnytte alles kompetanse. Som leder for et mangfoldig team i Eviny, har jeg sett hvordan tillit kan utvikles over tid, noe som er avgjørende for at et team skal prestere best mulig. Googles forskning støtter også dette, og viser at psykologisk trygghet er grunnleggende for suksess. I fremtidige roller vil jeg fokusere på å bygge denne tryggheten for at et team tør utfordre hverandre og dermed kan maksimere fordelene med mangfold. 

Hva inspirerer deg?

Det som inspirerer meg mest er å jobbe med talentfulle mennesker for å løse viktige problemer mens jeg lærer masse underveis. Jeg har et stort energinivå og føler et dypt behov for å gjøre en forskjell. Jeg blir også inspirert av andres ekstra innsats. For eksempel, min sønns fotballtrenere som lidenskapelig formidler fotballglede til unge spillere, eller min lillebror som gjør en stor frivillig innsats i en håndballklubb. Begge deler bidra positivt til å skape et levende lokalsamfunn. Jeg ønsker å bidra der jeg kan. Mitt livsmotto er: «Den som har evnen, har plikten», og jeg mener at hvis flere tok et skritt fram, ville verden vært et bedre sted. 

Hva er du mest stolt over i din (leder/ styre)karriere?
To ting fyller meg med stolthet: For det første, er jeg utrolig stolt av å ha bidratt til å skape nye arbeidsplasser i Vestlandet og Norge. Jeg har vært en del av veksten i et forretningsområde fra 5 til over 70 ansatte, og har hjulpet Eviny med å utvikle og skalere elektrifiseringssatsingene som nå eksporteres internasjonalt. For det andre, er jeg ekstremt stolt av teamet jeg har bygget. Sammen har vi omfavnet innovasjon og problemløsning, og skapt en kultur av psykologisk trygghet. Å være en del av dette har vært utrolig givende, og det er noe jeg ser tilbake på med stor stolthet. 

Hvilke motgang har du møtt som du har lært mest av?
Å stå tidlig på egne ben har vært avgjørende for valgene jeg har tatt. Da jeg var 16 år, flyttet jeg hjemmefra for å satse på håndballkarrieren parallelt med videregående. Dette eventyret førte meg til den andre enden av landet, et sted hvor jeg ikke kjente noen. Det var tøft, men det lærte meg å raskt skape relasjoner og at jeg kunne håndtere de fleste utfordringer som kom min vei. Når jeg ser tilbake, innser jeg at denne erfaringen har formet hvordan jeg tar beslutninger og angriper problemer: med mot og en “det går nok bra”-holdning. Dette har ledet meg til å ta noen ganske utradisjonelle valg i livet. Nå, når jeg selv har blitt mor, har det fått meg til å reflektere over hvordan jeg kan hjelpe mine barn til å bli hardføre og takle utfordringer på en god måte. Det gjelder også i jobben som leder. Jeg har en grunnleggende tro på at mine ansatte kan utrette de mest fantastiske ting, og at de må utfordres for å komme dit.    

Hva er det beste rådet du har fått - eller gitt som leder?
Monika Ilde Zsak, min tidligere leder, lærte meg mye om å utfordre det etablerte. I Eviny var hun eksepsjonell til å handle, ta initiativ og vente med å be om tillatelse til det var nødvendig. Innen innovasjon er det viktig å lære raskt og bruke tid på å snakke med potensielle kunder fremfor å skrive business case. Selv om det er viktig å vurdere om en idé kan være lønnsom, er det ikke verdt å kalkulere før man vet om ideen har verdi. Monika var også dyktig til å utfordre meg og gi meg oppgaver som virket overveldende, noe som inspirerer meg til å være den samme typen leder for mitt team. Å bli presset ut av komfortsonen får en til å vokse raskt.